fbpx

Restart krajiny v 10 krocích podle iniciativy Změna k lepšímu. Jak znovu nastartovat ekonomiku s ohledem na udržitelnost

Iniciativa Změna k lepšímu vypracovala návod na restart ekonomiky v 10 krocích.

Rok 2020 byl jak pro světovou, tak pro českou ekonomiku těžkou zkouškou. Podobnou situaci nezažilo několik generací. Navzdory negativním dopadům donutila však koronakrize svět přemýšlet. O tom, jak žijeme, kam jdeme a jak se chováme k naší planetě. V letošním roce, pokud to epidemiologická situace dovolí, budeme, všichni stát před velkou výzvou, jak opět nastartovat ekonomiku. A právě takový restart může být jedinečnou příležitostí k tomu, abychom začali dělat věci lépe, prospěšněji, udržitelněji s ohledem na životní prostředí.

Návod na takovýto restart pro firmy i stát v 10 krocích vypracovala iniciativa „Změna k lepšímu“. Krajina ztrácí biodiverzitu, není připravená na sucho a trpí vysokou mírou závislosti na fosilních palivech, stále jsme se ještě neposunuli od montoven k vyšší konkurenceschopnosti. Změna k lepšímu je organizace 200 firem a dalších společností, které cítí spoluzodpovědnost za hledání, a hlavně realizaci konkrétních řešení“, řekl člen představenstva Změny k lepšímu Petr Vítek, iniciativy jejíž signatáři jsou nejenom desítky malých a středních podniků, ale také velcí hráči na tuzemském trhu, jako Ikea, Česká spořitelna, Kofola, Skanska, Velux nebo E.ON.

Pokud nám koronakrize o naší společnosti a podnikání ukázala něco důležitého, bylo to to, že společným úsilím jde, i v nepříznivých podmínkách, dokázat skvělé věci.

Proto je důležité, aby se řešení environmentálních výzev, které nás v nejbližších měsících a letech čekají, chopilo co nejvíce odhodlaných jedinců a expertů. I to byl za poslední měsíce jeden z úkolů iniciativy „Změna k lepšímu“. Propojit lidi z českých firem s experty z oblasti ekologie, rozvoje krajiny, udržitelných financí či inovátory.

Experti tvoří řešení s firmami

Fungování organizace Změna k lepšímu je postaveno na otevřených pracovních skupinách, v jejichž rámci spolu virtuálně komunikují firmy s odborníky na konkrétní oblasti a vzniká tak živá diskuze propojující svět podnikání s odbornými názory expertů na to, jak by v blízké i vzdálené budoucnosti měla ekonomika České republiky vypadat. Z těchto pracovních skupin pak vzešly konkrétní kroky, které mohou firmy a stát využívat jak při obnově ekonomiky, tak a v dalším svém fungováni. S ohledem na udržitelnost, citlivý přístup ke krajině a efektivnějšímu využívání zdrojů.

Abychom umožnili zapojit se co nejširšímu okruhu lidí, vytvořili jsme pět pracovních skupin. Do čela každé skupiny jsme jmenovali jednoho odborníka a vyzvali jsme je, aby přišli s konkrétními opatřeními pro restart pokrizové ekonomiky. Výstupem jsou konkrétní opatření. Některá směřují ke změně legislativy a postupů státní a veřejné zprávy. Jiná se zaměřují na podporu a alokaci zdrojů do programů, které jdou správným směrem. Velká část pak směřuje do podnikatelské komunity, a vyzývá podnikatele, aby převzali aktivní roli v změně k lepšímu“, řekl předseda správní rady Změny k lepšímu Jiří Helán.

Iniciativa Změna k lepšímu vypracovala návod na restart ekonomiky v 10 krocích.Na online eventu s názvem Restart Česka 21 představili odborníci z pracovních skupin Změny k lepšímu 10 opatření pro obnovu ekonomiky ve třech oblastech – Energetika a doprava, Krajina, Cirkulární ekonomika a Udržitelné finance. Každé z těchto opatření je podrobně rozpracované a obsahuje další doporučení a cíle.

10 opatření pro udržitelný restart:

  1. Zdvojnásobit výkon fotovoltaických elektráren v ČR do roku 2030 minimálně na 5000 MW.
  2. Investovat do energetické soběstačnosti. Osadit své budovy FV elektrárnou a / nebo zorganizovat s kolegy a zaměstnanci hromadnou objednávku FV elektráren.
  3. Přejít na zelenou elektřinu. Nakupovat přímo od výrobce PPA a / nebo si sjednat dodávku od některého z dodavatelů.
  4. Požadovat lokální a odpovědně vypěstované potraviny ve školních a firemních jídelnách.
  5. Navrhovat a realizovat zelené střechy a další přírodní prvky ve veřejném prostoru.
  6. Chtít po svých dodavatelích odpovědný přístup k půdě a krajině.
  7. Dobrovolně přestat skládkovat využitelný odpad dříve, než to nařídí stát.
  8. Začít nakupovat produkty a služby dle principů cirkulárního nákupu a zadávání.
  9. Vydávat zelené dluhopisy. Zapojit do přechodu na bezemisní svět odpovědné investory.
  10. Zavést klimatické vouchery. Podpořit propojení malých a středních podniků s experty.

Další informace ohledně aktivit iniciativy Změna k lepšímu najdete na jejích webových stránkách. Můžete se zde také připojit do pracovních skupin a přispět tak k hledání řešení pro udržitelný restart ekonomiky. Záznam z eventu RE-start Česka 2020, kde se o aktivitách iniciativy Změna k lepšímu a jednotlivých opatřeních dozvíte více, najdete zde.

Foto: Změna k lepšímu

No comments yet.

Leave a comment

Your email address will not be published.