Impresum

Základní údaje dle § 5 TMG:

GREEN BRANDS Organisation GmbH
Wacholderbergstr. 29
90587 Veitsbronn
Germany

Zastoupena:

Manlio Celotti und Norbert Lux

Kontakt:

Telefon: +49 (0)911 97 99 599
Telefax: +49 (0)911 97 99 533
E-Mail:  office(at)green-brands.org

Registrace:

Eintragung im Handelsregister. Registergericht: Amtsgericht Fürth Registernummer: HRB 15512

Daň z pridané hodnoty:

Daňové identifikační číslo dle §27 příslušného zákona Německé spolkové republikya : DE 305182339

 

Řešení sporů

Nejsme ochotni ani povinni účastnit se řízení o urovnání sporu před spotřebitelským rozhodčím senátem.

 

Odpovědnost za obsah

Jako poskytovatel služeb zodpovídáme za vlastní obsah na těchto stránkách v souladu s obecným zákonem v souladu s § 7 odst. 1 německého zákona o telemédiích. Podle oddílů 8 až 10 TMG jako poskytovatel služeb nejsme povinni sledovat informace třetích stran, které jsou přenášeny nebo ukládány, ani zkoumat okolnosti, které naznačují nezákonnou činnost.

Povinnosti odstranit nebo blokovat použití informací podle obecných zákonů zůstávají nedotčeny. Odpovědnost v tomto ohledu je možná pouze od okamžiku, kdy se dozvíme o konkrétním právním porušení. Jakmile se o takových porušeních zákona dozvíme, tento obsah okamžitě odstraníme.

 

Odpovědnost za odkazy

Naše nabídka obsahuje odkazy na externí weby třetích stran, na jejichž obsah nemáme žádný vliv. Proto nemůžeme přijmout žádnou odpovědnost za tento obsah třetích stran. Za obsah odkazovaných stránek je vždy odpovědný příslušný poskytovatel nebo provozovatel stránek. V době, kdy byly propojeny, byly zkontrolovány možné porušení právních předpisů. V době vytvoření odkazu nebyl nalezen žádný nelegální obsah.

Trvalé sledování obsahu odkazovaných stránek není přiměřené bez konkrétních důkazů o porušení zákona. Pokud zjistíme porušení právních předpisů, takové odkazy okamžitě odstraníme.

 

Autorská práva

Obsah a díla na těchto stránkách vytvořená provozovatelem webových stránek podléhají německému autorskému zákonu. Rozmnožování, zpracování, distribuce a jakékoli využití mimo rámec autorských práv vyžaduje písemný souhlas příslušného autora nebo tvůrce. Stahování a kopie této webové stránky jsou povoleny pouze pro soukromé, nekomerční použití.

Pokud obsah na tomto webu nebyl vytvořen provozovatelem, jsou dodržována autorská práva třetích stran. Jako takový je označen zejména obsah třetích stran. Pokud byste se přesto dozvěděli o porušení autorských práv, požádáme vás, abyste nás náležitě informovali. Jakmile zjistíme porušení právních předpisů, takový obsah okamžitě odstraníme.

 

Foto-Kredit
Dr. Gege © Yvelle Gabriel
Dr. Hendricks © BMUB/Harald Franzen
Tobias Moretti © Marc Antonio Marino, Christian Hartmann
Sarah Wiener © Christian Kaufmann, Zero one
Hannes Jaenicke © Jürgen Bauer, Marco Justus Schöler

© studro  – stock.adobe.com