fbpx

Výhody

Všechny oceněné značky těží z rozsáhlých služeb a výhod:

Výhody/ Benefity

  • Důkaz pro veřejnost, že se oceněná společnost resp. produkt vyznačuje produkcí šetrnou k životnímu prostředí a udržitelným řízením.
  • Zlepšení renomé a důvěry, snadnější získávání zákazníků.
  • Větší konkurenceschopnost.
  • Posílení image společnosti/produktu ve společnosti
  • Snížení provozních nákladů a výrobních nákladů, mimo jiné díky efektivnímu využití zdrojů v produkčních procesech.
  • Zvýšená motivace zaměstnanců.
  • Zdokumentovaná odlišnost od konkurence.
  • Obsáhlá dokumentace s analýzou dat o ekologicky udržitelných opatřeních validovaných značek.

Pečeť kvality

Pečeť kvality GREEN BRAND je registrovanou certifikační značkou EU pro ekologickou udržitelnost vyznačující se nezávislým, transparentním a neutrálním systémem hodnocení.

Zde naleznete další informace o naší pečeti kvality.

 

Certifikát

Každá vyznamenaná značka obdrží certifikát jako potvrzení o získání pečeti GREEN BRANDS a oprávnění ji užívat v uvedeném období. Předání certifikátu je i první dobrá příležitost v rámci malého ceremoniálu k získání mediální pozornosti (Zde naleznete příklady předání certifikátů oceněným značkám).

 

Publikace

V souladu s dvouletým obdobím hodnocení jsou veškeré oceněné značky/společnosti v příslušné zemi představeny a dokumentovány v rozsáhlé, exkluzivní publikaci.  Zde můžete nalést a přelistovat všechny dříve publikované publikace.

Výroba publikace je klimaticky zcela neutrální. Používají se pouze produkty šetřící zdroje. Publikace GREEN BRANDS je vydávána ve vysokém nákladu a je distribuována prostřednictvím knihkupectví, asociací, mediálních partnerů nebo přímým prodejem. Publikace je navíc zdarma zasílána ústavům pro výzkum trhu, tiskovým agenturám, obchodním komorám, hospodářskému tisku, ministerstvům, univerzitám, knihovnám a vybraným lídrům z marketingových a reklamních agentur.

Oceněné značky obdrží kopie publikace, která je vynikajícím nástrojem pro interní i externí komunikaci ekologické udržitelnosti značky. Na požádání ji lze také vytisknout s přebalem  publikace na míru, který je doplněn logem podniku. Oceněné značky obdrží dárkové exempláře, a tak získávají vynikající nástroj pro interní i externí komunikaci. Na požádání lze také vytisknout s obálkou opatřenou logem oceněného subjektu.  Značky tak získávají vynikající nástroj pro interní i externí komunikaci. Na požádání lze publikaci také vytisknout s obálkou uzpůsobenou přání oceněné společnost a na míru doplněnou logem podniku.

 

Závěreční slavnost- Gala akce

Vrcholem každého dvouletého procesu je slavnostní udílení cen. Na slavnostním zakončení je značkám předána cena GREEN BRANDS a zároveň je v příslušné zemi oceněna osobnost GREEN BRANDS za daný rok.

Tato událost je také skvělou příležitostí k navazování kontaktů s četnými hosty z oblasti podnikání, politiky či různých sdružení nebo se zástupci médií.

V Rakousku je rovněž udělována cena Rakouské environmentální žurnalistiky ve čtyřech kategoriích – viz:https://www.umweltjournalismus-preis.at

Dalším vrcholem je udělení zvláštní ceny GREEN BRANDS našim mediálním partnerem, protože spotřebitelé mají prostřednictvím mediálních partnerů možnost přímého osobního výběru vítěze.

Mediální pokrytí je nesmírně vysoké: událost je přenášena  a propagována prostřednictvím internetu, tisku a televize. Tímto způsobem se může široká veřejnost dozvědět o ocenění GREEN BRANDS a závazku značek k udržitelnosti a ochraně klimatu.

Pořádání Gala akce je klimaticky neutrální a šetrné k životnímu prostředí.

Média

GREEN BRANDS spolupracuje s mediálními domy, vydavatelstvími, online médii. Cílem je zajistit oceněným značkám vysoké uznání a příznivý mediální zájem, a to nejen u spotřebitelů, ale i u obchodních partnerů. PR aktivity dodatečně zajišťují pozornost u médií, spotřebitelů a v průmyslu.

Zde naleznete další informace o našich mediálních partnerech.

Naše rozsáhlé aktivity na sociálních médiích hrají samozřejmě také důležitou roli. Odkazy na naše platformy sociálních médií najdete v zápatí i v záhlaví této webové stránky.

Poradenství

Proces validace GREEN BRANDS byl zaveden s cílem zaměřit se na klimatickou krizi, životní prostředí a přírodní zájmy ve velkém měřítku a upozornit na související úsilí společností a značek.

Díky validačnímu řízení jsou dokumentována slabá místa značek v relevantních oblastech ochrany životního prostředí, a tyto výsledky tak mohou velkou měrou přispět k vytvoření povědomí o potřebné změně vlastního chování značky a výrobních procesech.  Z toho plynoucí poznatky k restrukturalizaci mohou vést mimo jiné ke značnému snížení provozních a výrobních nákladů.

Podniky tak mají možnost vypracovat v rámci schůzek, školení a workshopů cesty k řešení a zlepšení své úrovně „indexu  GREEN BRANDS“. Workshopy jsou nabízeny nezávislou společností, která se zaměřuje na podnikové poradenství týkající se ochrany klimatu a udržitelného rozvoje.

Tyto schůzky či semináře jsou dostupné nejen podnikům a značkám, které již mají ocenění  GREEN BRANDS, ale zejména těm podnikům a značkám, které nedosáhly požadované hranice „indexu GREEN BRANDS“, a tak v prvním kole minuly svůj cíl – získání oceňení GREEN BRANDS.  Podniky a značky totiž musí být plně podporovány ve svém úsilí na poli ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje při zlepšení stavu udržitelnosti svých podnikových aktivit, aby se mohly kvalifikovat na ocenění GREEN BRANDS.

Značky, které již titul GREEN BRAND obdržely, mají být schopny zlepšit úroveň svého indexu prostřednictvím cílených vzdělávacích opatření a každoročně dokumentovat, že cíle společnosti a značky neustále podléhají ekologickým a klimatickým nebo udržitelným opatřením.