fbpx

KOMPLEXNÍ

Kritéria validačního procesu zohledňují všechny dimenze společnosti a produktů, od logistiky přes odpadovou strategii, spotřebu energie a vody, až po povědomí zaměstnanců a další.

TRANSPARENTNÍ

Společnosti obdrží transparentní výsledek validačního řízení a kompletní vyhodnocení. Výsledky tvoří základ konečného rozhodnutí poroty o udělení ceny.

ZÁVAZNÝ

Ochranná známka GREEN BRANDS je registrovaná jako ochranná certifikační známka EU pro ekologickou udržitelnost a spolu s transparentním, nezávislým certifikačním řízením jsou mezinárodně chráněny.

MEZINÁRODNÍ

Naše organizace uznává ekologicky udržitelné značky v globálně jedinečném třífázovém procesu a v současné době uděluje pečeť kvality v 7 zemích, při nepřetržité mezinárodní expanzi.

Co děláme

GREEN BRANDS je mezinárodní, nezávislou a samostatně působící brand-marketingovou organizací, která oceňuje  ekologicky udržitelné značky a uděluje jim ochrannou známku a pečeť kvality GREEN BRANDS.

Metodika

Tři kroky k ocenění

Proč existuje GREEN BRANDS

Transparentí řížení proti Greenwashingu

Benefity

Rozsáhlé výhody pro oceněné značky

GREEN BRAND – ochranná známka EU pro ekologicky udržitelné značky

Vysvětlující video o metodě hodnocení

Naše nezávislá organizace hodnotí a oceňuje ekologicky udržitelné značky od roku 2011. Vysvětlující video stručně a výstižně představuje specifika procesu, stejně jako již oceněné značky a vítěze ceny „Osobnost roku“.

GREEN BRANDS V ČÍSLECH

0

Zemí

0

Nominovaných značek

0

Auditovaných značek

0

Oceněných značek

OCENĚNÉ OSOBNOSTI

Co o nás říkají oceňěné značky

Aktuální zprávy

Podporujeme udržitelnost, ochranu klimatu a životního prostředí a zdravý životní styl.

Ocenění GREEN BRANDS mohou získat pouze ty značky, které prostřednictvím našeho sofistikovaného procesu prokázaly vysokou úroveň odpovědnosti za ekologickou udržitelnost.

Aktuálně oceněné značky