fbpx

Hand in Hand with Nature Vaše pečeť kvality pro
ekologickou udržitelnost
Nezávislá certifikační značka
registrovaná pro EU
Unikátní systém hodnocení
proti „Greenwashing“ kampaním

KOMPLEXNÍ

Kritéria validačního procesu zohledňují všechny dimenze společnosti a produktů, od logistiky přes odpadovou strategii, spotřebu energie a vody, až po povědomí zaměstnanců a další.

TRANSPARENTNÍ

Společnosti obdrží transparentní výsledek validačního řízení a kompletní vyhodnocení. Výsledky tvoří základ konečného rozhodnutí poroty o udělení ceny.

ZÁVAZNÝ

Ochranná známka GREEN BRANDS je registrovaná jako ochranná certifikační známka EU pro ekologickou udržitelnost a spolu s transparentním, nezávislým certifikačním řízením jsou mezinárodně chráněny.

MEZINÁRODNÍ

Naše organizace uznává ekologicky udržitelné značky v globálně jedinečném třífázovém procesu a v současné době uděluje pečeť kvality v 7 zemích, při nepřetržité mezinárodní expanzi.

Co děláme

GREEN BRANDS je mezinárodní, nezávislou a samostatně působící brand-marketingovou organizací, která oceňuje  ekologicky udržitelné značky a uděluje jim ochrannou známku a pečeť kvality GREEN BRANDS.

Metodika

Tři kroky k ocenění

Proč existuje GREEN BRANDS

Transparentí řížení proti Greenwashingu

Benefity

Rozsáhlé výhody pro oceněné značky

GREEN BRAND – ochranná známka EU pro ekologicky udržitelné značky

Vysvětlující video o metodě hodnocení

Naše nezávislá organizace hodnotí a oceňuje ekologicky udržitelné značky od roku 2011. Vysvětlující video stručně a výstižně představuje specifika procesu, stejně jako již oceněné značky a vítěze ceny „Osobnost roku“.

GREEN BRANDS V ČÍSLECH

0

Zemí

0

Nominovaných značek

0

Auditovaných značek

0

Oceněných značek

OCENĚNÉ OSOBNOSTI

Co o nás říkají oceňěné značky

Aktuální zprávy

Podporujeme udržitelnost, ochranu klimatu a životního prostředí a zdravý životní styl.

Ocenění GREEN BRANDS mohou získat pouze ty značky, které prostřednictvím našeho sofistikovaného procesu prokázaly vysokou úroveň odpovědnosti za ekologickou udržitelnost.

Aktuálně oceněné značky