fbpx

Metodika

Celosvětově jedinečného třífázového procesu oceňování ekologicky udržitelných značek se mohou zúčastnit společnosti, výrobky, potraviny a poskytovatele služeb.

Cyklus každého výběrového řízení na GREEN BRANDS pro danou zemi trvá dva roky. Udělená pečeť kvality je tedy platná také po dobu 2 let.

Dvouletý cyklus ocenění je uzavřen slavnostním zakončením v příslušné zemi. V rámci slavnostního galavečeru jsou vyznamenány nejenom všechny oceněné značky, ale je také vyhlášena osobnost GREEN BRANDS pro danou zemi.

Postup udělování ocenění zahrnuje tři důležité fáze:

Nominace

Validace

Rozhodnutí poroty

Nominace – první krok k získání ocenění GREEN BRANDS

Nominace jsou prováděny různými způsoby, aby do našeho procesu bylo zapojeno co nejširší možné spektrum značek všech velikostí a odvětví (společnosti / produkty / potraviny / poskytovatelé  služeb / asociace):

Průzkum trhu

Studie provedená ve spolupráci s renomovaným institutem pro průzkum trhu Ipsos identifikovala v 62 různých kategoriích takové značky, které jsou podle názoru dotázaných vnímány jako šetrné k životnímu prostředí, ekologické a udržitelné, a jsou proto „zelenými značkami“.

Zájmová sdružení/nevládní neziskové organizace

Mnohé malé a středně velké společnosti/značky se po léta/desetiletí zavázáně dodržují principy ekologicky udržitelného podnikání a tuto ideologii učinili součástí svého každodenního obchodního života. Spotřebitelé je vnímají jako méně prestižní, a to především díky jejich „nedostatečnému“ řízení značek, a proto se v průzkumech vyskytují jen zřídka nebo vůbec ne. Nominace nevládních organizací nebo zájmových skupin je proto považována za velmi důležitou a cennou.

Mediální partneři

Naši mediální partneři se podílejí na nominaci značek podle vlastního procesu hodnocení (rovněž prostřednictvím svých odběratelů).

Porota

Členové poroty mohou samozřejmě rovněž nominovat společnosti/produkty/služby/asociace a také jednotlivce.

Tím se zabrání skutečnosti, aby se uplatnily pouze velké, důležité a známé značky, nikoli ty středně velké společnosti, které možná implementují a praktikují filozofii GREEN BRANDS mnohem lépe, intenzivněji a déle.

Značky oceněné GREEN BRANDS

Značky, které již ocenění GREEN BRANDS získaly, mají možnost nominovat společnosti / produkty, neboť je prokázáno, že vědí a rozumějí, kdo v „jejich“ lize je vhodným kandidátem pro úspěšné absolvování celého procesu.

Validace – srdce celého procesu

Nominované značky obdrží oznámení a vyzvání k účasti na procesu validace.

Vezměte prosím na vědomí kritéria vyloučení

Zúčastněné společnosti obdrží příslušné dotazníky/katalog Kritérií k vyplnění a následnému hodnocení. Dotazníky byly vytvořeny ve spolupráci s mezinárodním vědeckým institutem udržitelnosti SERI (Vídeň), nezávislou poradenskou společností pro ochranu klimatu a udržitelnost ALLPLAN, ClimatePartner Austria (Vídeň) a členy poroty. ALLPLAN a SERI kontrolují a hodnotí validace, včetně veškerých podpůrných dokumentů a certifikátů. Plánovány jsou jak namátkové kontroly zaslaných informací na místě, tak i dodatečné dotazy v případě nejasných informací.

Výsledek hodnocení představuje úroveň „indexu GREEN BRANDS“.

Všechny zúčastněné značky obdrží transparentní výsledek validačního řízení a kompletní vyhodnocení. Pouze při dosažení a překonání úrovně 51 % indexu GREEN BRANDS má značka šanci získat ocenění GREEN BRANDS, a to na základě rozhodnutí odborné poroty, která je finální instancí pro uznání ocenění GREEN BRANDS.

Dotazníky k certifikaci GREEN BRANDS k stáhnutí:

Rozhodnutí poroty – konečný krok

Všechny značky, které se přiblíží nebo jasně překročí stanovenou úroveň „GREEN BRANDS Indexu“, budou předloženy porotě k rozhodnutí. Porota má konečné právo veta a může schválit nebo odmítnout ocenění značky pečetí GREEN BRAND. To znamená, že i když společnost jinak dosáhla požadované skóre, může být rozhodnutí Odborné poroty negativní, když shledá závažná porušení ekologické udržitelnosti značky. Na straně druhé může být pečeť GREEN BRANDS udělena značce, která i když těsně, nedosáhla úrovně 51 %.

V obou případech může jak obecné posouzení společnosti, tak současné projekty či dodatečné informace, zavážit při konečném rozhodnutí o udělení ocenění.

Všechny oceněné značky získávají rozsáhlé služby a výhody.

Hodnota procesu GREEN BRANDS je dokumentována četnými vyhlášeními:

„Dosud je jen málo vládních značek oceňujících udržitelný rozvoj a ochranu životního prostředí. Existuje však stále více soukromých iniciativ, které jsou odhodlány tuto mezeru vyplnit. Certifikáty, jakou jsou BIO značky, MSC a FSC, jsou dobrým přístupem k nasměrování spotřebitelů k produktům, jenž vyrábí eticky a šetrně k životnímu prostředí, a podporovat je v ekologicky a sociálně slučitelné spotřebě. Většinou je však získávání takovýchto značek nákladné a kvůli složitým certifikačním postupům, které s tím souvisejí, jsou spíše přínosem pro průmysl, než pro malé a střední podniky.  V této souvislosti se GREEN BRANDS zavázala k seriózní, cenově dostupné a lehce pochopitelné alternativě, která by mohla vnést světlo do chaosu certifikátů udržitelnosti.

Při vývoji standardů pro GREEN BRANDS byla od začátku jedna převažující myšlenka: Nejde jen o individuální kritéria, jako je šetrnost ke klimatu nebo absence škodlivých látek. Jak důležité tyto aspekty jsou, skutečně zelené značky musí čelit ekologické výzvě v širším smyslu. „

„Zviditelnit ekologickou udržitelnost “

Již mnoho let v SERI přemýšlíme o tom, jak by společnosti mohly informovat své zákazníky o spotřebě zdrojů spojených s výrobou svých produktů. A nemáme na mysli pouze neobnovitelné zdroje, ale i ty obnovitelné.  Neboť oblasti, kde se tyto zdroje získávají, jsou limitovány svou velikostí, musíme tedy s nimi nakládat opatrně.  Totéž platí pro spotřebu vody: Přestože se voda sama obnovuje v procesu koloběhu, stejně tak jako úrodné půdy jí je nedostatek, je nerovnoměrně rozložena a může se lokálně vyčerpat.

To je něco, co GREEN BRANDS bere v úvahu:  V rámci procesu validace se dotazuje na informace o hospodaření s přírodními zdroji ve všech důležitých kategoriích. Takovéto úsilí je důležité a doufáme, že také státy a samotná EU stanoví náležité standardy pro podnikání.  Dokud však k tomu nedojde, jsou zapotřebí soukromé iniciativy jako GREEN BRANDS, jakožto nezávislé mezinárodní brand-marketingové organizace přispívající k transparentnosti našich “zelenajících” produktů / trhů a které též dozírají na to, aby se neztratila důvěra spotřebitelů  v důsledku  “greenwashing” kampaním.

Během vývoje standardů bylo pro SERI zvláště důležité, aby všechny společnosti/značky, které  se chtějí připojit ke GREEN BRANDS, byly schopny dokázat svůj vážný zájem o ekologii.  Kritériem však nebylo jen poskytnout vodítko pro udržitelnou ochranu životního prostředí, ale vyvinout taková kritéria, která by mohla být splněna i malými podniky bez ztráty kvality hodnocení.

Zejména u menších společností a v maloobchodě je důležité podívat se za hranice vlastní společnosti a věnovat pozornost ekologické zátěži, tzv. „ekologický tlumok“, jejich výrobků, které produkty způsobují. Vše, co společnost dělá se svým hodnotovým řetězcem, je ekologicky a sociálně relevantní. Proces GREEN BRANDS, který se dnes používá, je důležitým krokem na této cestě, kterou musí každý rok následovat další subjekty. Myslíme si, že je možné, aby se sociální a ekonomická kritéria udržitelného rozvoje stala součástí budoucího procesu validace. Uvažujeme o možnosti  v budoucnu integrovat do procesu také sociální a ekonomická kritéria.

„ Ekologická udržitelnost se musí stát samozřejmostí.“

Ze zkušenosti víme, že udržitelnost je v malých společnostech jiná než ve velkých a že strukturální udržitelnost malých společností není často dostatečně oceněna, a proto není do hodnocení skutečně zahrnuta. Tyto společnosti často postrádají zkušenosti a zdroje, aby svou vlastní značku úspěšně propagovali a měli přístup k médiím. Právě tyto malé společnosti však dosáhly neuvěřitelných věcí jako průkopníci,
a navzdory všem překážkám dokázali zasít mnoho malých, zelených rostlin, které se dnes objevují všude.

Během přípravy pravidel společnost SERI přikládala velkou důležitost skutečnosti, aby všechny společnosti/značky, které by se chtěly připojit ke GREEN BRANDS, byly schopny dokázat svůj vážný zájem o ekologii.  Kritériem však nebylo jen poskytnout vodítko pro udržitelnou ochranu životního prostředí, ale vyvinout taková kritéria, která by mohla být splněna i malými podniky bez ztráty kvality dotazníků. Zvláště pokud jde o menší společnosti a podnikání v obchodě, je důležité nechat je nahlédnout za obzor hranic jejich vlastní společnosti a poukázat na ekologickou zátěž, tzv. „ekologický tlumok“, jejich výrobků. Vše, čeho společnost dosáhne díky svým strategicky významných činnostem hodnotového řetězce, je relevantní pro ochranu společnosti i přírodního prostředí. Dnes používané validační řízení GREEN BRANDS je důležitým krokem na této cestě za udržitelným rozvojem.  Myslíme si, že je možné, aby se sociální a ekonomická kritéria udržitelného rozvoje stala součástí budoucího procesu validace.

Jednou z největších výzev naší doby je právě podpora těchto podniků, jejich umístění do centra pozornosti a snaha pomoci jim dosáhnout rozsáhlejšího a významnějšího přispění ke skutečně udržitelnému rozvoji, tedy nejen z ekologického hladiska ale také v sociální oblasti. Je to snaha o vyvolání hluboké změny ve směru k udržitelnosti a k jejímu dalšímu rozšíření. GREEN BRANDS k tomu přispívají obzvláště významným způsobem. Je na společnosti, spotřebitelích a politicích podniknout další kroky.“

GREEN BRANDS vyznamenává podniky a produkty, které jsou více udržitelné než ty ostatní. Tyto majáky ukazují směr, kterým bychom se měli všichni vydat: společnost, ekonomika a spotřebitelé.
Oceňuji zejména to, že tato iniciativa věnuje zvláštní pozornost malým a středně velkým podnikům. GREEN BRANDS stojí bok po boku společně s dalšími projekty a prostředky, které mají jeden společný cíl.

Pečeť kvality GREEN BRANDS zviditelňuje angažovanost tam, kde podnikové aktivity převezmou společenskou odpovědnost příkladným způsobem. Udržitelnost vyžaduje vzory. Proto jsou důležité i iniciativy jako je GREEN BRANDS: Tyto iniciativy takovéto vzory zviditelňují.

„Organizace GREEN BRANDS oceňuje závazek udržitelného rozvoje, ochrany klimatu a snižování dopadů na životního prostředí těch podniků, produktů a značek, které prokazatelně přebraly společenskou spoluzodpovědnost, a tím si zaslouží naše uznání. Značka je proto stěžejním klíčem úspěchu na trhu.

Iniciativa GREEN BRANDS oceňuje závazek udržitelného rozvoje, ochrany klimatu a snižování dopadů na životního prostředí těch podniků, produktů a značek, které prokazatelně přebraly společenskou spoluzodpovědnost, a tím si zaslouží naše uznání. Značka je proto stěžejním klíčem úspěchu na trhu.

Značka oceněná pečetí GREEN BRANDS představuje základní hodnotu dané společnosti, protože přeměňuje samotný podnik či službu na něco zcela unikátního a jedinečného.  To je zvláště důležité pro malé a středně velké podniky, protože ty si zřídka kdy mohou obstát v cenové soutěži.  Slevy a úsporná politika vedou jen ke krátkodobému úspěchu, ale nejsou vhodné pro udržitelný a zdravý růst.  V budoucnu budou atraktivita a emocionalita značky rozhodujícími faktory pro zákazníka.  Zelený marketing musí být autentický: Děje se tomu tak pouze v případě, kdy zelené značky a produkty budou podpořeny důvěryhodnými fakty uvěřitelnými pro spotřebitele.

Ocenění GREEN BRANDS je pro mě důležité, protože dává těmto podnikům do budoucna silnou motivaci pokračovat ve své odpovědnosti za ochranu životního prostředí a udržitelný rozvoj.  Toto ocenění je také snadno srozumitelný a uchopitelný sociální závazek vůči zainteresovaným stranám nacházejícím se mimo prostředí firmy.

Proto blahopřeji všem oceněným podnikům, které se vydaly na cestu udržitelnosti..“

„Závazek zelených společnosti se stává stále viditelnější pro spotřebitele, dodavatele a další zainteresované strany, a to zejména prostřednictvím produktů, jež jsou společensky odpovědné a šetrné k životnímu prostředí. Značky, které jsou vlajkovou lodí podniků, jsou tedy důležitými nástroji pro zviditelnění jejich úsilí snížit své dopady na životní prostředí. Ty podniky, které se skrze „zelené“ kampaně pouze odějí do zelenýho pláště jsou u veřejnosti rychle odhaleny.

Zainteresovaní spotřebitelé věnují bližší pozornost skutečnosti, jak vážně společnosti  svou strategii udržitelnosti skutečne realizují.
Iniciativy, jakou jsou GREEN BRANDS, podporují tento vývoj prezentováním značek, jejíchž činnost je obzvláště nakloněna udržitelnému rozvoji a šetrná k životnímu prostředí i změnám klimatu, a tudíž lze skutečně hovořit o „zelených značkách“. Oceněním a pečetí GREEN BRANDS jsou vyznamenány podniky, produkty, iniciativy a osobnosti, které se zavázaly ke změně chování směrem k udržitelnému rozvoji naší ekonomiky a životního stylu, změnám ve spotřebě energie a ochraně klimatu.  Uskutečňují tuto ekologicky udržitelnou strategii a působí tak jako vzor sociální odpovědnosti.
To vede k vysokému rozpoznání a usnadňuje spotřebitelům identifikaci těch značek, které představují ochranu životního prostředí a klimatu, zachování zdrojů a udržitelnost.

GREEN BRANDSjsou pro mě nesmírně důležité. Zákazník ví, že se může spolehnout na udržitelnou kvalitu. A má při nákupu a používání pozitivní pocit.

Vytvoření jedinečného a důležitého ocenění GREEN BRANDS nyní umožňuje podnikům veřejně prezentovat svou pečeť kvality GREEN BRANDS, a tím zvýšit prodeje a zároveň tak přispívat k transformaci společnosti směrem k udržitelné budoucnosti.  To je důvod, proč Spolková německá pracovní skupina pro šetrnou zprávu životního prostředí GREEN BRANDS s nejlepším vědomím a se všech sil podporuje.“