fbpx

Co jsou GREEN BRANDS

GREEN BRANDS  jsou značky (společnosti/produkty/poskytovatelé služeb/potravin/asociace a osobnosti) oceněné značkou kvality, které významně přispívají k ochraně klimatu, životního prostředí, přírody, biologické rozmanitosti a přírodních zdrojů.

GREEN BRANDS zastávají zásady výroby šetrné k životnímu prostředí, vždy jednají s ohledem na vlastní spoluzodpovědnost za ochranu přírodních zdrojů a ve velké míře se zasazují za udržitelnost, zachování rovnováhy v přírodě a její ochranu.

GREEN BRANDS se mimo jiné vyznačují těmito ekologickými a udržitelnými obchodními rozhodnutími:

  • Úspora energie.
  • Snížení nebo zamezení emisí CO2 a dalších látek škodlivých pro životní prostředí.
  • Omezení či předcházení vzniku odpadu.
  • Ochrana a zachování přírodních zdrojů.
  • Péče o ochranu a čistotu přírodních stanovišť.
  • Využití obnovitelných zdrojů energie.
  • Školení zaměstnanců zaměřené na ochranu životního prostředí a udržitelnost.
  • Výroba potravin/léčiv podle přísných biologických/ekologických kritérií.
  • Informování spotřebitelů o opatřeních přijatých ke snížení emisí skleníkových plynů prostřednictvím příslušných produktů.
  • Zveřejňování informací o cílech společnosti, které prokazují ekologický závazek společnosti