fbpx

Počátky

Iniciátor a ředitel

Norbert R. Lux 

Od nápadu přes implementaci k realizaci 

Řadu let úspěšně působil v mezinárodním marketingu, a právě tato fáze profesionálního života přivedla iniciátora Norberta Luxe k myšlence GREEN BRANDS.

Ročník 1956 znamená mnoho životních zkušeností a poznatků, které inspirovaly tohoto „německého Rakušana“ (narozeného v Norimberku, rodiče z Rakouska), aby věnoval veškerou svou energii a pozornost udržitelnosti a ochraně našeho životního prostředí a přírody. Nebo byly impulsem klíčové zážitky z dětství, jelikož  se jeho rodiče vždy soustředili na celozrnné výrobky, biopotraviny a krásu stvoření?

V době, kdy slova „udržitelnost“, „bio produkty“ a také „zelení“ byla prakticky neznámá, měl tento vystudovaný speciální pedagog s dlouholetými pracovními zkušenostmi vždy slabost pro přírodu a vzdálené světy. Norbert Lux proto brzy opustil své hlavní zaměření a po svých cestách na „druhou stranu“ naší planety byl jedním z prvních autorů turistických průvodců po Austrálii, Novém Zélandu, Havajských ostrovech a dalších končinách. Bohaté zkušenosti s nádhernou přírodou jiných kontinentů sehrály rovněž významnou roli při pozdějším „Uvážení“. Téměř nevyhnutelně se mu tak koníček stal profesí, a kromě přednáškových turné s promítáním diapozitivů po Rakousku a Německu organizoval Norbert Lux také zájezdy na pátý kontinent a k Jižním mořím.

Výchova čtyř dětí a, jak jeho otec předpovídal kolem roku 1970, dramatické změny klimatických podmínek a (ochrany) životního prostředí způsobily, že Norbert Lux pociťoval stále větší potřebu věnovat tomuto tématu více pozornosti.

Krize také znamená příležitost pro nové výzvy! Po celosvětové krizi cestovního ruchu (11. září 2001 a viru SARS a válce v Iráku v roce 2003) právě tato zkušenost formovala další fázi profesního života Norberta Luxe. Začal úspěšně spolupracovat s mezinárodní organizací Superbrands, kde byl pověřen udílením ocenění pro nejlepší značky v Německu a v Rakousku.

V roce 2007 byl „zažehnut oheň“ nové iniciativy GREEN BRANDS. A to v řade epizod! Nejen Luxovi přátelé a příbuzní, ale také představitelé Superbrands podpořili myšlenku, aby se propagace netýkala jen těch „největších a nejlepších“ značek jako v Superbrands, ale zejména těch, které udržitelnost a ochranu klimatu a životního prostředí berou vážně.

Realizace

Nakonec to trvalo přibližně čtyři roky, než v Rakousku v březnu 2011 proběhlo první slavnostní udělování GREEN BRANDS! Rakousko je náhoda? Nikoli! Předcházelo tomu bezpočet konzultací a briefingů v Německu a této alpské republice.

Jedna věc byla od začátku jasná: jen díky kombinaci odborné expertízy a sdružením vnějších sil bude možné vytvořit seriózní a transparentní proces. A pouze takový proces může být udržitelný. Takový, který je na míle vzdálený nechvalně proslulým „greenwashing“ kampaním, o kterých již nikdo nechce slyšet, ani je vidět.

Ono zamýšlené „sdružování sil a schopností“ v odvětví udržitelnosti bylo nakonec nejlepší a nejefektivnější díky vynikající spolupráci s partnery z Rakouska. To ovšem nebyla náhoda! Spíše důkaz, že je v této malé alpské republice možné dosáhnout skvělých věcí! Především podpora a poradenství, respektive aktivní spolupráce se společností ALLPLAN/ClimatePartner Austria (Vídeňská konzultační firma zabývající se udržitelným rozvojem) a institutem SERI (Research Sustainable Europe Research Institute, Evropský výzkumný institut dlouhodobé udržitelnosti), jakož i vysoce kompetentní členové poroty, umožnili vybudovat respektovaný proces certifikace ekologicky udržitelných značek.

Organizace GREEN BRANDS spustila svou činnost v Německu roku 2012, po téměř dvouleté zkušenosti s udělováním cen v Rakousku, a je hrdá na to, že se podařilo sestavit vysoce kompetentní porotu také v této zemi. Pouze s pomocí jejích členů bylo možné úspěšně zakončit první dvouleté období činnosti.

Norbert Lux tak dosáhl významného úspěchu, když založil celosvětově jedinečný mezinárodní třístupňový validační proces pro ekologicky udržitelné značky a proměnil tak svůj sen v realitu: V současné době probíhají jednání s potenciálními partnery z mnoha dalších zemí (od Evropy po Čínu, v Indii, Singapuru, Indonésii, Hong Kongu…).  Myšlenku GREEN BRANDS nicméně nesmí ohrozit žádná „uspěchaná práce“. I v tomto směru je kladen důraz na zachování zásad a vyvarování se tomu, aby nevhodně zvolená spolupráce ohrozila celý program a přivedla filozofii GREEN BRANDS k absurditě.

Organizace dnes uděluje ocenění ekologicky udržitelným značkám v Rakousku, České republice, Německu, Maďarsku, Slovensku, Slovinsku a Švýcarsku.