fbpx

Švýcarsko

Porota – kompetence na vysoké úrovni za účelem dosáhnout konečného rozhodnutí, které nepodléhá žádnému vlivu!

V rámci celosvětově jedinečného třífázového procesu oceňování ekologicky udržitelných značek leží konečné rozhodnutí na členech poroty. Dobrovolně kontrolují všechny předložené validační dokumenty – včetně příslušných hodnocení – a činí nezávislé rozhodnutí.

Porota je složena z vysokých představitelů podnikatelských, vědeckých, mediálních, agenturních a environmentálních sdružení. Nyní bychom chtěli představit členy poroty současného procesu validace ve  Švýcarsku:

Prof. Dr. Claus-Heinrich Daub

Přednášející, Institute for Management / University of Applied Sciences Northwestern Switzerland University of Economics

Jako jedna z renomovaných pečetí udržitelnosti na trhu přispívá GREEN BRANDS k budování důvěry mezi spotřebiteli a vybízí je, aby více přemýšleli o svém spotřebitelském chování a stále více sáhli po udržitelných značkách a produktech. Cenným způsobem tak přispívá k udržitelnější spotřebě a transformaci ekonomického systému směrem ke skutečné cirkulační ekonomice a zároveň zvyšuje laťku pro ty společnosti, které stále lpí na zastaralém ekonomickém myšlení.

Sabina Döbeli

Nezáviský odborník v oblasti Udržitelnosti a kultury

Vzkvétající příroda, blahobyt společnosti, tvořivost, inovace a harmonický ekonomický růst – tak vidím ekonomický svět budoucnosti. Udržitelné myšlení a jednání jsou způsob života a základ podnikatelského úspěchu. Lidská bytost je vždy v centru pozornosti.

S GREEN BRANDS existuje nový vhodný nástroj pro společnosti k dosažení tohoto cíle udržitelného rozvoje společnosti, kde budoucí generace mají stejné příležitosti jako my, abychom se tomuto cíli přiblížili.

Ruth Hofmann

Redaktorka oliv. časopisu pro „zelenou stránku života“ 

Je rozumné a důležité, aby výrobní společnosti nejen vyráběly „zelené“ konečné produkty, ale také kontrolovaly a upravovaly všechny své procesy z hlediska udržitelnosti. To je jediný způsob, jak zajistit, aby celý hodnotový řetězec mohl být v tomto směru optimalizován. GREEN BRANDS nabízí společnostem silný a nezávislý nástroj pro kontrolu a hodnocení procesů v rámci společnosti. Opakovaná implementace umožňuje měřit pokrok a působí také jako motivace pro budoucnost.
Dr. Kathrin Muff

Docentka na Business School of Lausanne

Jako konzultant pro společnosti a jejich vedoucí pracovníky i členy představenstva jim pomáhám vidět udržitelnost jako jádro jejich podnikání, a tím nejen být „zelenou značkou“, ale také pozitivně přispět ke společnosti. Také do své role  člena poroty GREEN BRANDS přináším know-how o faktorech úspěchu popsaných v mé aktuální odborné knize „Five Superpowers for Co-creators “. Základ tvoří zhruba 20 let mezinárodních obchodních zkušeností v oblasti strategie a managementu v Austrálii, USA, Rusku, východní Evropě a Nizozemsku. Jako rodená Švýcarka jsem byla 10 let děkankou obchodní školy v Lausanne.

Sven Thali

Nezávislý konzultant (SUSTAINABILITY PARTNERS)

My, spotřebitelé, formujeme svět zítřka rozhodnutími, která děláme dnes. Chceme něco, co zaručí, že naše vědomé činy nejsou zbytečné. Jaká kritéria však toto tvrzení  kvalitativně ověřují a zaručují? Na toto byla vynalezena různá ocenění. Měli by ale stanovit přísné požadavky na značky, na základě kterých můžeme říci: Ano! Tato společnost si je vědoma všech výhod a rizik a vědomě se vydala na cestu udržitelnosti!

Kristine Schulze

Head of  Corporate Responsibility, Helvetia Group

Jako ochranná známka uznaná v EU značka GREEN BRAND zajišťuje, že se nejsilnější „udržitelné“ značky neustále odlišují od konkurence. Jsou to nejsilnější značky, protože ve svém oboru dosahují něco jedinečného a význam jejich aktivit uznávají spotřebitelé. Nejen, že jsou příkladem z hlediska ekologických a sociálních standardů, ale jejich výrobky se také vyznačují obzvláště udržitelnými vlastnostmi.

Moritz Teriete

Výkonný ředitel Sustainable Food Systems GmbH

Dokud ceny produktů neodrážejí všechny sociální a ekologické náklady spojené s jejich výrobou a spotřebou, jsme závislí na spotřebitelích, kteří přijímají cílená nákupní rozhodnutí pro udržitelné výrobky. Zde GREEN BRANDS nabízejí užitečné informace, a tedy cennou pomoc při rozhodování.