fbpx

Naše poslání

V oblasti udržitelnosti existuje mnoho pečetí, štítků a ocenění kvality – ve skutečnosti příliš mnoho…

  • ale které z nich plní své sliby?
  • A co vlastně slibují?
  • Kterým z nich můžeme důvěřovat?
  • Co znamenají záhadné zkratky a názvy?
  • Které z nich jsou pouhými marketingovými vynálezy draze placených agentur s cílem zvýšit obrat z prodeje výrobků vezoucích se „na zelené vlně“? Velmi dobře si vědomých skutečnosti, že spotřebitel již dávno ztratil přehled i zájem…

Přesto – nebo snad právě proto – by vzhledem k matoucímu počtu etiket více než 60% populace dalo přednost (zastřešující) značce kvality s jasnou komunikací a významem. Přirozeně uznávané a nezávislé… Toto je výsledek průzkumu trhu každoročně prováděného v osmi zemích.

Právě zde chceme představit „majáky“. Ukazatele, které září do dálky v moři společností a produktů! Naše organizace vytvořila zastřešující značku, „zastřešující ocenění“, které vyzdvihuje a ctí všechny značky, jež se ukázaly jako skutečně „zelené“/ekologicky udržitelné. A to vše bez ohledu na velikost společnosti a odvětví. Snažíme se také propagovat zejména malé a střední podniky a umístit je do centra takové pozornosti, jakou si ty „velké“ můžou dovolit díky velkým rozpočtům na reklamu. Tím však mnohokrát vzbudzují spíše podezření samochvály nebo zneužívání zeleného přístupu tzv. Greenwashingu.

 

Nejdůležitějšími kritérii prestižní pečeti/ocenění jsou:

  • Iniciátor a zúčastněné instituce/osoby s rozhodovací pravomocí jsou nezávislé a neutrální.
  • Postup a kritéria hodnocení jsou připravována pod vědeckým dozorem. Jsou transparentní, ověřitelné a nezávisle kontrolované.
  • Ocenění se uděluje na základě vícekolového rozhodovacího řízení.

Značka kvality GREEN BRAND je registrovanou certifikační značkou EU pro ekologickou udržitelnost vyznačující se nezávislým, transparentním a neutrálním systémem hodnocení. Proto se v rámci celé EU těší právní ochraně!

Všechny oceněné GREEN BRANDS značky mají jeden společný rys: musí úspěšně projít nezávislým, komplexním (a dosud celosvětově jedinečným) postupem! Proces udělování mezinárodního ocenění GREEN BRANDS stanovují nové sjednocující standardy v B2C i v B2B sektoru coby záruku jakosti a pomoc při rozhodování, tato pečeť je vysoce uznávanou známkou kvality.