fbpx

Pečeť kvality

Pečeť kvality GREEN BRANDS je pro oceněné značky nejdůležitějším a nejhodnotnějším vyjádřením uznání. Je dokladem úspěšného dokončení procesu a jako zastřešující značka potvrzuje jak spotřebiteli, tak i firemnímu zákazníkovi prokazatelnou ekologickou udržitelnost společnosti nebo produktu.

Od 26. listopadu 2019 je pečeť GREEN BRANDS oficiálně registrovaná jako certifikační ochranná známka EU pro ekologickou udržitelnost s nezávislým, transparentním a neutrálním auditačním postupem. Z toho důvodu se těší ochraně v rámci celé EU!

Pečeť kvality GREEN BRANDS, která je chráněna patentem ve více než 30 zemích, lze použít pouze s písemným souhlasem.

Pouze značky oceněné titulem GREEN BRANDS obdrží pečeť kvality GREEN BRANDS, která má platnost po celou dobu trvání validačního cyklu resp. procesu nebo validace.

Společnosti/produkty, které úspěšně prošly procesem opětovné validace, obdrží pečeť kvality s jednou hvězdičkou (*), po dvou úspěšných opětovných validacích je udělena známka kvality se dvěma hvězdičkami (**) atd.

 

Příklady pečetí kvality GREEN BRANDS za úspěšnou opětovnou re-validaci:

Pečetě kvality GREEN BRANDS pro značky oceněné v aktuálně probíhajích procesech: