fbpx

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Účelem následujících zásad ochrany osobních údajů je informovat vás zejména o druhu, rozsahu, účelu, době trvání a právním základě pro zpracování těchto údajů, a to buď pod naší vlastní kontrolou, nebo ve spojení s ostatními. Níže také vás informujeme o komponentách třetích stran, které používáme k optimalizaci našich webových stránek a zlepšování uživatelského prostředí, což může vést k tomu, že uvedené třetí strany také zpracovávají údaje, které shromažďují a se kterými zacházejí.

Naše zásady ochrany osobních údajů mají následující strukturu:

I. Informace o nás jako správcích vašich údajů

II. Práva uživatelů a subjektů údajů

III. Informace o zpracování osobních údajů

I. Informace o nás jako správcích vašich údajů

Strana odpovědná za tento web (dále jen „správce“) pro účely zákona o ochraně údajů je:

GREEN BRANDS Organisation GmbH
Wacholderbergstr. 29
90587 Veitsbronn
Německo

Telefon: +49 911 97 99 5 99
E-Mail: office@green-brands.org

Osoba zodpovědná za ochranu údajů u poskytovatele je:

Norbert Lux – Generální ředitel

 

II. Práva uživatelů a subjektů údajů

Pokud jde o zpracování údajů, které bude podrobněji popsáno níže, uživatelé a subjekty údajů mají právo:

– na potvrzení, zda se údaje, které se jich týkají, zpracovávají, informace o zpracovávaných údajích, další informace o povaze zpracování údajů a jejich kopie (viz také čl. 15 GDPR);

– opravit nebo doplnit nesprávné nebo neúplné údaje (viz také čl. 16 GDPR);

–  okamžitým účinkem vymazat údaje, které se jich týkají (viz také čl. 17 DSGVO), nebo alternativně, pokud je nezbytné další zpracování, jak je stanoveno v čl. 17 odst.  3 GDPR, – omezit uvedené zpracování podle čl. 18 GDPR;

– přijímat kopie údajů, které se jich týkají a / nebo které jsou jimi poskytovány a předávány jiným poskytovatelům / správcům (viz také čl. 20 GDPR);

– podat stížnosti orgánu dozoru, pokud se domnívají, že údaje, které se jich týkají, zpracovává správce v rozporu s ustanoveními o ochraně údajů (viz také čl. 77 GDPR).

Kromě toho je správce povinen informovat všechny příjemce, kterým údaje sděluje, o všech takových opravách, vymazáních nebo omezeních týkajících se zpracování podle čl. 16, 17 odst. 1, 18 GDPR); Tato povinnost se však neuplatní, pokud je takové oznámení nemožné nebo vyžaduje nepřiměřené úsilí. Uživatelé však mají právo na informace o těchto příjemcích.

Podobně podle čl. 21 GDPR, uživatelé a subjekty údajů mají právo vznést námitku proti budoucímu zpracování svých údajů správcem podle čl. 6 odst.  1 písm. f) GDPR. Zejména je přípustná námitka proti zpracování údajů za účelem přímé reklamy.

III. Informace k spracování osobních údajů

Vaše údaje zpracované při používání našich webových stránek budou vymazány nebo zablokovány, jakmile přestane platit účel jejich ukládání, za předpokladu, že jejich odstranění neporuší žádné zákonné povinnosti skladování nebo pokud není níže uvedeno jinak.

Údaje o serveru

Z technických důvodů se budou shromažďovat následující údaje, které váš internetový prohlížeč zasílá nám nebo našemu poskytovateli serverů, zejména s cílem zajistit bezpečný a stabilní web: Tyto soubory protokolu zaznamenávají typ a verzi vašeho prohlížeče, operační systém, web, ze kterého jste přišli (adresa URL), navštívené webové stránky, datum a čas vaší návštěvy a IP adresu, ze které navštívili jste náš web.

Takto shromážděné údaje budou dočasně uloženy, ale nebudou spojeny s žádnými dalšími vašimi údaji.

Základem pro toto ukládání je čl. 6 odst.  1 písm. f) GDPR. Naším oprávněným zájmem je zlepšování, stabilita, funkčnost a bezpečnost našich webových stránek. Údaje budou smazány nejpozději do sedmi dnů, ledaže je pro důkazní účely nutné další uchovávání. V takovém případě budou všechny údaje nebo jejich část vyloučeny z výmazu, dokud nebude příslušný incident definitivně vyřetřen.

Cookies

a) Sekcionální-Cookies/Session-Cookies

Na našem webu používáme cookies. Cookies jsou malé textové soubory nebo jiné technologie uložené ve vašem počítači. Tyto soubory cookies zpracovávají určité konkrétní informace o vás, jako je váš prohlížeč, údaje o poloze nebo adresa IP.

Díky tomuto zpracování je náš web uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější, což nám například umožňuje zobrazovat náš web v různých jazycích nebo nabízet funkci nákupního košíku.

Právním základem pro takové zpracování je čl. 6 odst.  1 písm. b) GDPR, pokud se tyto soubory cookie používají ke sběru údajů pro zahájení nebo zpracování smluvních vztahů.

Pokud zpracování neslouží k účelu uzavření nebo zpracování smlouvy, je naším oprávněným zájmem zlepšování funkčnosti našich webových stránek. Právním základem je Čl.  6 odst.  1 písm. f) GDPR.

Po zavření prohlížeče budou tyto soubory cookies session odstraněny.

b) Soubory cookie třetích stran

V případě potřeby může náš web používat také soubory cookie od společností, se kterými spolupracujeme za účelem reklamy, analýzy nebo vylepšení funkcí našich webových stránek.

Podrobnosti naleznete v následujících informacích, zejména pokud jde o právní základ a účel takového shromažďování a zpracování údajů třetích stran shromažďovaných prostřednictvím souborů cookies.

 

c) Zákaz cookies

Použití cookies můžete odmítnout změnou nastavení v prohlížeči Vašeho zařízení. Stejně tak můžete pomocí prohlížeče smazat již uložené cookies. Požadované kroky a opatření se však liší v závislosti na používaném prohlížeči. Máte-li jakékoli dotazy, použijte prosím funkci nápovědy nebo nahlédněte do dokumentace k vašemu prohlížeči nebo se obraťte na výrobce s žádostí o podporu. Nastavení prohlížeče nemůže zabránit nastavení tzv. Flash cookies. Místo toho budete muset změnit nastavení vašeho přehrávače Flash. Kroky a opatření, které jsou k tomu nezbytné, závisí také na používaném přehrávači Flash. Máte-li jakékoli dotazy, použijte funkci nápovědy nebo nahlédněte do dokumentace k vašemu přehrávači Flash nebo se obraťte na jeho výrobce s žádostí o podporu.

Pokud zakážete nebo omezíte instalaci cookies, nemusí být všechny funkce na našem webu plně použitelné.

Zpracování objednávky

Údaje, které nám poskytnete při objednávce zboží a / nebo služeb, bude nutné zpracovat, aby bylo možné vaši objednávku odbavit. Upozorňujeme, že bez poskytnutí těchto údajů nelze objednávky zpracovat.

Právním základem pro takové zpracování je čl. 6 odst.  1 písm. b) GDPR.

Po dokončení vaší objednávky budou vaše osobní údaje smazány, ale pouze po uplynutí období pro uchovávání, v souladu s požadavky daňových a obchodních zákonů.

Abychom mohli vaši objednávku zpracovat, sdílíme vaše údaje s přepravní společností odpovědnou za doručení, a to v rozsahu nezbytném pro doručení vaší objednávky a / nebo s poskytovatelem platebních služeb v rozsahu nezbytném pro zpracování vaší platby.

Právním základem pro přenos těchto údajů je čl. 6 odst.  1 písm. b) GDPR.

 

Newsletter

Pokud se zaregistrujete pro náš bezplatný informační newsletter, budou nám od vás zaslány údaje požadovaná za tímto účelem, tj. vaše e-mailová adresa a případně vaše jméno a adresa. Uložíme také IP adresu vašeho počítače a datum a čas vaší registrace. Během procesu registrace získáme váš souhlas s přijetím tohoto newsletteru a typu obsahu, který nabídne, s odkazem na tyto zásady ochrany osobních údajů. Shromážděné údaje budou použity výhradně k zasílání novinek a nebudou předávány třetím stranám.

Právním základem je čl. 6 odst.  1 písm. a) GDPR.

Svůj předchozí souhlas s obdržením tohoto informačního newsletteru můžete zrušit podle čl. 7 odst.  3 GDPR s budoucím účinkem. Jediné, co musíte udělat, je informovat nás, že odvoláváte svůj souhlas, nebo kliknete na odkaz pro odhlášení obsažený v každém informačním bulletinu.

Kontakt 

Pokud nás kontaktujete e-mailem nebo kontaktním formulářem, použijí se pro zpracování vaší žádosti údaje, které nám poskytnete. Abychom mohli zpracovat a odpovědět na váš dotaz, musíme mít tyto údaje; jinak nebudeme schopni odpovědět zčásti nebo zcela.

Právním základem pro takové zpracování je čl. 6 odst.  1 písm. b) GDPR.

Vaše údaje budou smazány, jakmile plně odpovíme na váš dotaz a neexistuje-li žádná další zákonná povinnost ukládat vaše údaje, například pokud z toho vyplyne objednávka nebo smlouva.

Příspěvky uživatelů, komentáře a hodnocení

Nabízíme vám příležitost zveřejňovat dotazy, odpovědi, názory a hodnocení na našem webu, dále společně označované jako „příspěvky“. Pokud využijete tuto příležitost, zpracujeme a zveřejníme váš příspěvek, datum a čas, kdy jste jej odeslali, a jakýkoli pseudonym, který jste použili.

Právním základem je čl. 6 odst.  1 písm. a) GDPR. Můžete odvolat svůj předchozí souhlas v souladu s čl. 7 odst.  3 GDPR s budoucím účinkem. Jediné, co musíte udělat, je informovat nás, že odvoláváte svůj souhlas.

Kromě toho také zpracujeme vaši IP adresu a e-mailovou adresu. IP adresa je zpracována, neboť máme oprávněný zájmem na přijetí nebo podporu dalších kroků, pokud by váš příspěvek porušoval práva třetích stran a / nebo byl jiným způsobem nezákonný.

Twitter

Udržujeme online přítomnost na Twitteru s cílem představit naši společnost a naše služby a komunikovat se zákazníky / potenciálními zákazníky. Twitter je služba poskytovaná společností Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA.

Chtěli bychom upozornit na možné zpracování osobních údajů uživatelů mimo Evropskou unii, zejména ve Spojených státech. Tím může dojít ke zvýšení rizika pro uživatele, což může například ztěžovat následný přístup k uživatelským údajům. My rovněž nemáme přístup k těmto osobním údajům uživatele. Přístup je k dispozici pouze společnosti Twitter. Společnost Twitter Inc. je držitelem certifikátu ochrany soukromí a zavazuje se dodržovat evropské standardy ochrany osobních údajů.  https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active

Zásady ochrany osobních údajů služby Twitter najdete na adrese  https://twitter.com/privacy

 

YouTube

Udržujeme online přítomnost na YouTube s cílem představit naši společnost a naše služby a komunikovat se zákazníky / potenciálními zákazníky. YouTube je služba společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko, dceřiné společnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA.

Chtěli bychom upozornit na možné zpracování osobních údajů uživatelů mimo Evropskou unii, zejména ve Spojených státech. Tím může dojít ke zvýšení rizika pro uživatele, což může například ztěžovat následný přístup k uživatelským údajům. My rovněž nemáme přístup k těmto osobním údajům uživatele.Přístup je k dispozici pouze společnosti YouTube. Google LLC je držitelem certifikátu ochrany soukromí a zavazuje se dodržovat evropské standardy ochrany osobních údajů. https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Zásady ochrany osobních údajů YouTube najdete zde:  https://policies.google.com/privacy

LinkedIn

Udržujeme online přítomnost na LinkedIn s cílem představit naši společnost a naše služby a komunikovat se zákazníky / potenciálními zákazníky. LinkedIn je služba společnosti LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irsko, dceřiná společnost společnosti LinkedIn Corporation, 1000 W. Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA.

Chtěli bychom upozornit na možné zpracování osobních údajů uživatelů mimo Evropskou unii, zejména ve Spojených státech. Tím může dojít ke zvýšení rizika pro uživatele, což může například ztěžovat následný přístup k uživatelským údajům. My rovněž nemáme přístup k těmto osobním údajům uživatele.  Přístup je k dispozici pouze společnosti LinkedIn. LinkedIn Corporation je držitelem certifikátu ochrany soukromí a zavazuje se dodržovat evropské standardy ochrany osobních údajů. https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active

Zásady ochrany osobních údajů LinkedIn naleznete zde:  https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Facebook

Abychom mohli propagovat naše produkty a služby a komunikovat se zúčastněnými stranami nebo zákazníky, jsme aktivně přítomni na platformě Facebook. Na této platformě sociálních médií jsme společně odpovědní společnosti Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Irsko. Zástupce společnosti Facebook pro ochranu osobních údajů lze kontaktovat prostřednictvím tohoto kontaktního formuláře:  https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

Společnou odpovědnost jsme definovali v dohodě týkající se příslušných povinností v souladu s ustanoveními GDPR. Tato dohoda, která stanoví vzájemné závazky, je k dispozici na následujícím odkazu:  https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Právním základem pro zpracování výsledných a následně zveřejněných osobních údajů je Čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Naším oprávněným zájmem je analýza, komunikace, prodej a propagace našich produktů a služeb.

Právním základem může být také váš souhlas podle Čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR udělený provozovateli platformy. Dle čl. 7 odst. 3 GDPR, svůj souhlas udělený provozovateli platformy můžete kdykoli odvolat s budoucím účinkem.

Při přístupu na naše stránky na Facebooku, bude společnost Facebook Ireland Ltd. jako provozovatel platformy v EU zpracovávat vaše údaje (např. Osobní údaje, IP adresu atd.).

Tyto uživatelská údaje se používají pro statistické informace o aktivitě naší společnosti na Facebooku. Společnost Facebook Ireland Ltd. používá tyto údaje pro průzkum trhu a reklamní účely a také pro vytváření uživatelských profilů. Na základě těchto profilů může společnost Facebook Ireland Ltd. poskytovat reklamu v rámci i mimo Facebook, a to dle vašich zájmů. Pokud jste přihlášeni ke službě Facebook v době, kdy přistupujete na naše stránky, společnost Facebook Ireland Ltd. tyto údaje propojí také s vaším uživatelským účtem.

Pokud nás budete kontaktovat přes Facebook, budou vaše osobní údaje, které  v té době poskytnete, použity ke zpracování žádosti. Tyto údaje vymažeme, jakmile zcela odpovíme na váš dotaz, pokud neexistují zákonné povinnosti údaje uchovávat, například při následném plnění smluv.

Společnost Facebook Ireland Ltd. může také nastavit soubory cookies při zpracování vašich údajů.

Pokud s tímto zpracováním nesouhlasíte, máte možnost zabránit instalaci souborů cookies provedením příslušných nastavení v prohlížeči. Soubory cookies, které již byly uloženy, lze kdykoli smazat. Soubory cookies, které již byly uloženy, lze kdykoli smazat. U souborů Flash cookie nelze zpracování zabránit v nastavení v prohlížeči, ale místo toho provést příslušná nastavení v přehrávači Flash. Pokud zakážete nebo omezíte instalaci cookies, nemusí být všechny funkce Facebooku plně využitelné.

Podrobnosti o zpracování, omezení a vymazání údajů zpracovávaných Facebookem naleznete v zásadách ochrany osobních údajů:  https://www.facebook.com/privacy/explanation

Nelze vyloučit, že zpracování společností Facebook Ireland Ltd. bude probíhat také ve Spojených státech společností Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025.

Společnost Facebook Inc. souhlasila s podmínkami štítu EU-US Privacy Shield, čímž při zpracování údajů v USA splňuje požadavky EU na ochranu údajů.  https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

Instagram

Abychom mohli propagovat naše produkty a služby a komunikovat se zúčastněnými stranami nebo zákazníky, máme profil na platformě Instagram.

Na této platformě sociálních médií neseme odpovědnost spolu se společností Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irsko. Zástupce společnosti Instagram pro ochranu osobních údajů lze kontaktovat prostřednictvím tohoto kontaktního formuláře: https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

Společnou odpovědnost jsme definovali v dohodě týkající se příslušných povinností v souladu s ustanoveními GDPR. Tato dohoda, která stanoví vzájemné závazky, je k dispozici na následujícím odkazu:  https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum

Právním základem pro zpracování výsledných a následně zveřejněných osobních údajů je Čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Naším oprávněným zájmem je analýza, komunikace, prodej a propagace našich produktů a služeb.

Právním základem může být také váš souhlas podle Čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR udělený provozovateli platformy. Dle čl. 7 odst. 3 GDPR, svůj souhlas udělený provozovateli platformy můžete kdykoli odvolat s budoucím účinkem.

Při přístupu na naše stránky na Instagramu, bude společnost Facebook Ireland Ltd. jako provozovatel platformy v EU zpracovávat vaše údaje (např. Osobní údaje, IP adresu atd.).

Tyto uživatelská údaje se používají pro statistické informace o aktivitě naší společnosti na Instagram. Společnost Facebook Ireland Ltd. používá tyto údaje pro průzkum trhu a reklamní účely a také pro vytváření uživatelských profilů. Na základě těchto profilů může společnost Facebook Ireland Ltd. poskytovat reklamu v rámci i mimo Instagram, a to dle vašich zájmů. Pokud jste přihlášeni ke službě Instagram v době, kdy přistupujete na naše stránky, společnost Facebook Ireland Ltd. tyto údaje propojí také s vaším uživatelským účtem.

Pokud nás budete kontaktovat přes Instagram, budou vaše osobní údaje, které  v té době poskytnete, použity ke zpracování žádosti. Tyto údaje vymažeme, jakmile zcela odpovíme na váš dotaz, pokud neexistují zákonné povinnosti údaje uchovávat, například při následném plnění smluv. Společnost Facebook Ireland Ltd. může také nastavit soubory cookies při zpracování vašich údajů.

Pokud s tímto zpracováním nesouhlasíte, máte možnost zabránit instalaci souborů cookies provedením příslušných nastavení v prohlížeči. Soubory cookies, které již byly uloženy, lze kdykoli smazat. Soubory cookies, které již byly uloženy, lze kdykoli smazat. U souborů Flash cookie nelze zpracování zabránit v nastavení v prohlížeči, ale místo toho provést příslušná nastavení v přehrávači Flash. Pokud zakážete nebo omezíte instalaci cookies, nemusí být všechny funkce Instagramu plně použitelné.

Podrobnosti o zpracování, omezení a vymazání údajů zpracovávaných Instagramem naleznete v zásadách ochrany osobních údajů: https://help.instagram.com/519522125107875

Nelze vyloučit, že zpracování společností Facebook Ireland Ltd. bude probíhat také ve Spojených státech společností Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025.

Společnost Facebook Inc. souhlasila s podmínkami štítu EU-US Privacy Shield, čímž při zpracování údajů v USA splňuje požadavky EU na ochranu údajů. https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

 

Odkazy na sociální média prostřednictvím grafiky

Do našeho webu integrujeme také následující weby sociálních médií. Integrace probíhá prostřednictvím propojené grafiky příslušného webu. Použití této grafiky uložené na našich vlastních serverech brání automatickému připojení k serverům těchto sociálních sítí pro jejich zobrazení.

Pouze kliknutím na odpovídající grafiku budete přesměrováni na službu příslušné sociální sítě. Po kliknutí může tato síť zaznamenat informace o vás a vaší návštěvě našeho webu. Nelze vyloučit, že takové údaje budou zpracovány ve Spojených státech. Zpočátku tyto údaje zahrnují například vaši IP adresu, datum a čas vaší návštěvy a navštívenou stránku. Pokud jste v této síti přihlášeni ke svému uživatelskému účtu, může však provozovatel sítě přiřadit osobní údaje shromážděné z informací o vaší návštěvě našeho webu. Pokud interagujete kliknutím na Líbí se, Sdílet atd., mohou být tyto informace uloženy na vašem osobním uživatelském účtu a případně zveřejněny v příslušné síti. Abyste tomu zabránili, musíte se před kliknutím na obrázek odhlásit ze svého účtu sociálních médií. Různé sociální sítě také nabízejí nastavení, které můžete podle toho nakonfigurovat.

Následující sociální sítě jsou integrovány do našich stránek pomocí propojené grafiky:

facebook

Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Ireland, dceřiná společnost společnosti Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA.

Zásady ochrany osobních údajů: https://www.facebook.com/policy.php

EU-US Privacy Shield https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active

 

twitter

Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA

Zásady ochrany osobních údajů: https://twitter.com/privacy

EU-US Privacy Shield https://www.privacyshield.gov/…0000TORzAAO&status=Active

 

YouTube

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, dceřiná společnost Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA Zásady ochrany osobních údajů: https://policies.google.com/privacy

EU-US Privacy Shield https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

LinkedIn

LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irland, dceřiná společnost LinkedIn Corporation, 1000 W. Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085 USA.

Zásady ochrany osobních údajů: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

EU-US Privacy Shield https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000L0UZAA0&status=Active

 

Moduly „Facebook“ plug-in

Naše webové stránky používají moduly plug-in sociální sítě Facebook Facebook.com je služba poskytovaná společností Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. V EU tuto službu provozuje také společnost Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko (dále jen „Facebook“).

Prostřednictvím certifikace podle štítu EU-USA na ochranu soukromí  https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active Facebook zaručuje, že bude při zpracování údajů ve Spojených státech dodržovat předpisy EU o ochraně údajů.

Právním základem je Čl.  6 odst.  1 písm. f) GDPR. Naším oprávněným zájmem je zlepšování kvality našich webových stránek.

Další informace a možných modulech plug-in a jejich příslušných funkcích je k dispozici na Facebooku na adrese  https://developers.facebook.com/docs/plugins/  .

Pokud je plug-in uložen na jedné ze stránek, které navštívíte na našem webu, stáhne váš prohlížeč ikonu pro plug-in ze serverů Facebooku v USA. Z technických důvodů je nutné, aby Facebook zpracoval vaši IP adresu. Kromě toho se zaznamená také datum a čas vaší návštěvy našeho webu.

Pokud jste při návštěvě některého z našich připojených webů přihlášeni ke službě Facebook, bude Facebook shromažďovat informace shromážděné modulem plug-in z vaší konkrétní návštěvy. Shromážděné informace pak mohou být přiřazeny k vašemu osobnímu účtu na Facebooku. Pokud například používáte tlačítko Facebook Like, budou tyto informace uloženy na vašem účtu Facebook a zveřejněny na platformě Facebook. Chcete-li tomuto zabránit, musíte se před návštěvou našich webových stránek odhlásit z Facebooku nebo použít pro prohlížeč doplněk, který zabrání načtení pluginu Facebook. Další informace o shromažďování a používání údajů a vašich právech a možnostech ochrany v rámci zásad ochrany osobních údajů společnosti Facebook naleznete na adrese  https://www.facebook.com/policy.php

 

Moduly „Twitter“-Social-Plug-in

Naše webové stránky používají moduly plug-in sociální sítě Twitter. Službu Twitter provozuje společnost Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA (dále jen „Twitter“).

Prostřednictvím certifikace podle štítu EU-USA na ochranu soukromí  https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active

Twitter zaručuje, že bude při zpracování údajů ve Spojených státech dodržovat předpisy EU o ochraně údajů. Právním základem je Čl.  6 odst.  1 písm. f) GDPR. Naším oprávněným zájmem je zlepšování kvality našich webových stránek.

Pokud je plug-in uložen na jedné ze stránek, které navštívíte na našem webu, stáhne váš prohlížeč ikonu pro plug-in ze serverů Twitter v USA. Z technických důvodů je nutné, aby Twitter zpracoval vaši IP adresu. Kromě toho se zaznamená také datum a čas vaší návštěvy našeho webu.

Pokud jste při návštěvě některého z našich připojených webů přihlášeni k Twitteru, budou informace shromážděné modulem plug-in z vaší konkrétní návštěvy rozpoznány službou Twitter. Shromážděné informace pak mohou být přiřazeny k vašemu osobnímu účtu na Twitteru. Pokud například používáte tlačítko „Twitter Tweet“, budou tyto informace uloženy na vašem účtu Twitter a zveřejněny na platformě Twitter. Abyste tomu zabránili, musíte se před návštěvou našich stránek odhlásit z Twitteru nebo provést příslušná nastavení ve svém účtu Twitter.

Další informace o shromažďování a používání údajů a vašich právech a možnostech ochrany v rámci zásad ochrany osobních údajů společnosti Twitter naleznete na adrese https://twitter.com/privacy

Tlačítka sociálních médií „Shariff“

Naše webové stránky používají moduly plug-in následujících sociálních sítí. K integraci těchto plug-inů používáme plug-in Shariff.

Právním základem je Čl.  6 odst.  1 písm. f) GDPR. Naším oprávněným zájmem je zlepšování kvality našich webových stránek.

Shariff je program s otevřeným zdrojovým kódem vyvinutý společností c’t and heise. Integrací tohoto modulu plug-in propojená grafika zabrání následujícím modulům plug-in sociálních sítí v automatickém navázání spojení s příslušným serverem sociálních sítí, pokud navštívíte webové stránky, na nichž jsou moduly plug-in integrovány. Pouze pokud kliknete na jednu z těchto propojených grafik, budete přesměrováni na službu příslušné sociální sítě. Teprve poté budou informace o vašem používání našich stránek zaznamenány v příslušné sociální síti. Tyto informace mohou zahrnovat vaši IP adresu, datum a čas, kdy jste navštívili náš web, jakož i navštívené stránky.

Pokud jste při návštěvě některého z našich připojených webů přihlášeni k některým službám sociální sítě, informace shromážděné modulem plug-in z vaší konkrétní návštěvy budou rozpoznány poskytovatelem této sociální sítě a přiřazeny k vašemu osobnímu uživatelskému účtu na této sociální síti a/nebo tam zveřejní informace o vaší interakci s naším webem. Pokud například použijete tlačítko sdílení pro sociální síť, mohou být tyto informace uloženy na vašem uživatelském účtu a zveřejněny na platformě příslušného poskytovatele sociální sítě. Chcete-li tomu zabránit, musíte se buď odhlásit ze sociální sítě před kliknutím na obrázek, nebo provést příslušná nastavení v účtu sociální sítě.

Další informace o společnosti Shariff jsou k dispozici na adrese http://www.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-Media-Buttons-mit-Datenschutz-2467514.html

 

Na naší webové stránce jsou integrovány následující sociální sítě:

Google+ provozovaný společností Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland

Informace o ochraně osobních údajů naleznete na adrese https://policies.google.com/privacy

Prostřednictvím certifikace podle štítu EU-USA na ochranu soukromí („EU-US Privacy Shield“)

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google+ zaručuje, že bude při zpracování údajů ve Spojených státech dodržovat předpisy EU o ochraně údajů.

Facebook provozovaný společností Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA, provozovaný v EU společností Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irsko.

Informace o ochraně osobních údajů naleznete na adrese  https://www.facebook.com/policy.php

Prostřednictvím certifikace podle štítu EU-USA na ochranu soukromí  https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active  Facebook zaručuje, že bude při zpracování údajů ve Spojených státech dodržovat předpisy EU o ochraně údajů.

 

Twitter provozován společností Twitter Inc, 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA. Informace o ochraně osobních údajů lze nalézt na adrese https://twitter.com/privacy Prostřednictvím certifikace podle štítu ochrany osobních údajů EU-USA  https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active

Twitter zaručuje, že bude při zpracování údajů ve Spojených státech dodržovat předpisy EU o ochraně údajů.

 

Použití PHP Web Stat

Na tomto webu jsme integrovali komponenty PHP Web Statu. PHP Web Stat je software pro webovou analýzu. Webová analýza je sběr a vyhodnocení údajů o chování návštěvníků (příslušných osob) internetových stránek. Tento software pro webovou analýzu mimo jiné shromažďuje údaje o webu, ze kterého dotyčná osoba přišla na web (tzv. Referer), na které podstránky webu byl přístup nebo jak často byla podstránka prohlížena. Webová analýza se používá hlavně k optimalizaci internetové stránky a k analýze nákladů a výnosů internetové reklamy.

Při každém vyvolání jedné ze stránek tohoto webu, který je provozován správcem dat, PHP Web Stat shromažďuje a ukládá data pro marketingové a optimalizační účely. Uživatelské profily pod pseudonymy jsou vytvářeny na základě shromážděných údajů. Uživatelské profily pod pseudonymy se používají za účelem analýzy chování návštěvníků a umožňují nám zlepšit naši nabídku na internetu. Údaje shromážděné pomocí softwaru PHP Web Stat nebudou použity k identifikaci dotčené osoby bez předchozího samostatného a výslovného souhlasu dotyčné osoby. Tyto údaje nejsou kombinovány s osobními údaji ani s jinými údaji obsahujícími stejný pseudonym.

Každá dotčená osoba může zabránit nastavování cookies na našem webu, jak již bylo popsáno výše, a to kdykoli pomocí odpovídajícího nastavení v použitém internetovém prohlížeči, a tím trvale nesouhlasit s nastavením cookies. Takové nastavení použitého internetového prohlížeče by také zabránilo PHP Web Stat v nastavení cookies v informačním systému dotyčné osoby.

Modul Statistika ukládá následující data: Datum / čas  Země původu | Operační systém a verze | Prohlížeč a verze | Rozlišení obrazovky | Hloubka barev obrazovky | Navštívená stránka a stránka původu.

Google Fonts

Naše webové stránky používají k zobrazení externích písem Google Fonts. Jedná se o službu poskytovanou společností Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko (dále jen: Google).

Prostřednictvím certifikace podle štítu EU-USA na ochranu soukromí  https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Google zaručuje, že bude při zpracování údajů ve Spojených státech dodržovat předpisy EU o ochraně údajů.

Aby bylo možné na našem webu zobrazit určité fonty, navazuje se spojení se serverem Google v USA při každém přístupu na náš web.

Právním základem je Čl.  6 odst.  1 písm. f) GDPR. Naším oprávněným zájmem je optimalizace a ekonomický provoz našich webových stránek.

Když vstoupíte na náš web, naváže se spojení se společností Google, odkud Google může identifikovat web, ze kterého byla vaše žádost odeslána a na jakou IP adresu jsou fonty zobrazovány.

Google nabízí podrobné informace na adrese

https://adssettings.google.com/authenticated

https://policies.google.com/privacy

FontAwesome

Abychom mohli zobrazovat fonty a vizuální prvky našeho webu, používáme externí fonty FontAwesome. FontAwesome je služba společnosti Fonticons Inc., 6 Porter Road, Apartment 3R, Cambridge, MA 02140, USA, dále jen „FontAwesome“.

Při přístupu na náš web se naváže spojení se serverem FontAwesome v USA, aby bylo možné povolit a aktualizovat zobrazení fontů a vizuálních prvků.

Právním základem je Čl.  6 odst. 1 písm. f) GDPR. Naším oprávněným zájmem je optimalizace a ekonomický provoz našich webových stránek.

Připojením k serveru FontAwesome při přístupu na naše webové stránky může FontAwesome určit, ze kterého webu byl váš požadavek odeslán a na jakou IP adresu by měl být font odeslán.

Na stránce https://fontawesome.com/privacy  nabízí FontAwesome další informace, zejména o možnostech, jak zabránit používání dat.

YouTube

Na našem webu používáme YouTube. Jedná se o video portál provozovaný společností YouTube LLC, 901 Cherry Ave, 94066 San Bruno, CA, USA, dále jen „YouTube“. YouTube je dceřinou společností společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (dále jen „Google“). Prostřednictvím certifikace podle štítu EU-USA na ochranu soukromí  https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Společnost Google a její dceřiná společnost YouTube zaručují, že budou při zpracování dat ve Spojených státech dodržovat předpisy EU o ochraně údajů.

Používáme YouTube v pokročilém režimu ochrany osobních údajů, abychom vám mohli ukázat videa. Právním základem je Čl.  6 odst.  1 písm. f) GDPR. Naším oprávněným zájmem je zlepšování kvality našich webových stránek. Podle YouTube znamená pokročilý režim ochrany osobních údajů, že níže uvedené údaje budou přeneseny na server YouTube, pouze pokud skutečně spustíte video.

Bez tohoto režimu bude připojení k serveru YouTube v USA navázáno, jakmile vstoupíte na některou z našich webových stránek, na kterých je vloženo video YouTube. Toto připojení je nutné, aby bylo možné zobrazit příslušné video v prohlížeči na našem webu. YouTube zaznamená a zpracuje minimálně vaši IP adresu, datum a čas zobrazení videa a navštívený web. Kromě toho je navázáno připojení k reklamní síti DoubleClick společnosti Google.

Pokud jste při přístupu na náš web přihlášeni na YouTube, YouTube přiřadí informace o připojení k vašemu účtu YouTube. Abyste tomu zabránili, musíte se před návštěvou našich stránek odhlásit z YouTube nebo provést příslušná nastavení ve svém účtu YouTube.

Za účelem funkčnosti a analýzy chování při používání YouTube trvale ukládá soubory cookie do vašeho zařízení prostřednictvím vašeho prohlížeče. Pokud s tímto zpracováním nesouhlasíte, máte možnost zabránit instalaci souborů cookies provedením příslušných nastavení v prohlížeči. Další podrobnosti naleznete v sekci o cookies výše.

Další informace o shromažďování a používání údajů a vašich právech a možnostech ochrany v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete na adrese  https://policies.google.com/privacy

 

Zveřejňování informací

Osobní údaje budou zásadně předávány třetím stranám, pouze pokud s tím subjekt údajů výslovně souhlasil v souladu s čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a) EU DS-GVO,

zveřejnění podle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. f) EU DPA je nezbytné pro uplatnění, výkon nebo obranu právních nároků a není důvod předpokládat, že subjekt údajů má nadřazený legitimní zájem na nezveřejnění jeho/jejích údajů, pro přenos údajů podle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. f) DPA EU c) nařízení o blokových výjimkách EU DS, a / nebo je to nezbytné pro plnění smluvního vztahu s osobou údajů podle čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. b) nařízení o blokových výjimkách EU DS.

Vaše práva jako subjektu údajů

Pokud jsou vaše osobní údaje zpracovány při návštěvě našich webových stránek, máte jako „subjekt údajů“ ve smyslu EU DS-GVO následující práva:

Právo na přístup k informacím

Můžete si od nás vyžádat informace o tom, zda zpracováváme osobní údaje, které se vás týkají. Neexistuje žádné právo na informace, pokud údaje nemohou být vymazány z důvodu zákonných nebo státem nařízených lhůt pro uchovávání nebo pokud se údaje používají výhradně pro účely zabezpečení údajů nebo kontroly ochrany údajů, případě, že by poskytování informací vyžadovalo nepřiměřeně vysoké úsilí a zpracování pro jiné účely je vyloučeno vhodnými technickými a organizačními opatřeními. V případě potřeby můžete požádat o informace o:

Účelu zpracování,

kategorii osobních údajů, které zpracováváte,

příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým jsou vaše osobní údaje sděleny, zejména v případě příjemců ve třetích zemích,

pokud je to možné, plánovanou dobu, po kterou budou vaše osobní údaje uloženy, nebo, pokud to není možné, kritéria pro stanovení délky uchovávání,

o existenci práva na opravu nebo vymazání nebo omezení zpracování osobních údajů, které se vás týkají, nebo práva vznést námitku proti takovému zpracování, o existenci práva na odvolání k orgánu dozoru nad ochranou osobních údajů, pokud osobní údaje nebyly shromážděny od vás jako subjektu údajů, dostupné informace o původu údajů, existenci automatizovaného rozhodování včetně případného profilování a smysluplné informace o příslušné logice a rozsahu a zamýšleném dopadu automatizovaného rozhodování,

případně v případě převodů příjemcům ve třetích zemích, pokud Komise EU nerozhodne o přiměřenosti úrovně ochrany podle čl. 45 odst. 3 Nařízení o blokových výjimkách EU DS, informace o tom, jaké vhodné záruky jsou poskytovány na ochranu osobních údajů podle čl. 46 odst. 2 EU Nařízení o blokových výjimkách DS.

Oprava a doplnění

Pokud zjistíte, že o vás máme nesprávné osobní údaje, můžete nás požádat o opravu nesprávných údajů. V případě neúplných údajů můžete požádat o jejich doplnění.

 

Vymazání

Máte právo na zrušení („právo být zapomenut“), pokud nastane jeden z následujících důvodů:

osobní údaje již nejsou nezbytné pro účely, pro které byly zpracovány

Odvolali jste svůj souhlas se zpracováním,

Podali jste námitku proti zpracování vašich osobních údajů, které jsme zveřejnili,

Podali jste námitku proti zpracování osobních údajů, které jsme nezveřejnili, a neexistují žádné naléhavé důvody pro její zpracování,

Vaše osobní údaje byly zpracovány nezákonně,

Smazání osobních údajů je nezbytné pro splnění zákonné povinnosti, které pro nás platí,

Právo na vymazání neexistuje, pokud v případě zákonného neautomatizovaného zpracování dat není vymazání možné nebo je možné pouze s nepřiměřeně vysokým úsilím kvůli zvláštnímu typu úložiště a váš zájem o vymazání je malý. V takovém případě je vymazání nahrazeno omezením zpracování.

 

Omezení zpracování

Můžete požádat, abychom omezili zpracování, pokud platí jeden z následujících důvodů: Zpochybňujete přesnost osobních údajů. V takovém případě může být omezení požadováno po dobu nezbytnou k ověření přesnosti údajů.

Zpracování je nezákonné a požadujete omezení použití vašich osobních údajů namísto jejich vymazání.

Vaše osobní údaje již nebudeme pro účely zpracování vyžadovat, ale tyto údaje budete potřebovat k prosazení, uplatnění nebo obhajobě právních nároků.

Podali jste námitku podle čl. 21 (1) Nařízení EU o blokových výjimkách DS. Je možné požadovat omezení zpracování, pokud ještě není jasné, zda naše oprávněné důvody převažují nad vašimi důvody.

Omezení zpracování znamená, že osobní údaje budou zpracovávány pouze s vaším souhlasem nebo za účelem uplatnění, výkonu nebo obrany právních nároků nebo ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu. Než zrušíme omezení, máme povinnost vás o tom informovat.

 

Přenositelnost údajů

Máte právo na přenositelnost údajů za předpokladu, že zpracování je založeno na vašem souhlasu podle čl. 6 odst. 1 první věty písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) EU DPA nebo vyplývá ze smlouvy, ve které jste smluvní stranou a že zpracování se provádí pomocí automatizovaných prostředků. V tomto případě právo na přenositelnost údajů zahrnuje následující práva, pokud tím nejsou dotčena práva a svobody jiných osob.

Můžete požadovat, abychom obdrželi osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu. Máte právo předat tyto údaje jiné odpovědné osobě bez jakýchkoli překážek z naší strany. Pokud je to technicky proveditelné, můžete požadovat, abychom vaše osobní údaje předali přímo jiné odpovědné straně.

 

Právo na stížnost

Pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů, které se vás týkají, je nezákonné, můžete podat stížnost u dozorčího orgánu pro ochranu údajů příslušného místu pobytu nebo zaměstnání nebo místu, kde k údajnému porušení došlo.

 

Právo na vznesení námitky

Souhlas se zpracováním osobních údajů lze kdykoli zrušit s budoucím účinkem. Námitka se může také vztahovat na jednotlivé podoblasti zpracování údajů (např. Odhlášení z newsletteru).

Chtěli bychom zdůraznit, že i v případě námitky může být zpracování vyžadováno zákonem.

Zašlete prosím svou námitku na kontaktní údaje uvedené výše v bodě 1. a vezměte na vědomí, že v případě námitky proti zpracování údajů může být vyžadována identifikace, aby se zabránilo zneužití.

Námitky proti reklamním mailům

Tímto vznášíme námitku proti používání kontaktních údajů zveřejněných v rámci imprintové povinnosti zasílání reklamních a informačních materiálů, které nejsou výslovně požadovány. Provozovatelé těchto webových stránek si výslovně vyhrazují právo podniknout právní kroky v případě zasílání nevyžádaných reklamních informací, například prostřednictvím nevyžádaných e-mailů.