fbpx

Německo

Porota – skupina lidí s kompetencemi na vysoké úrovni, která byla vytvořena za účelem dosáhnout konečného rozhodnutí, které nepodléhá žádnému vlivu!

V rámci celosvětově jedinečného třífázového procesu oceňování ekologicky udržitelných značek leží konečné rozhodnutí na členech poroty. Dobrovolně kontrolují všechny předložené validační dokumenty včetně příslušných hodnocení a činí nezávislé rozhodnutí. Porota je složena z vysokých představitelů podnikatelských, vědeckých, mediálních, agenturních a environmentálních sdružení. Nyní bychom chtěli představit členy poroty současného procesu validace v Německu:

Prof. Dr. Carsten Baumgarth

Profesor marketingu, zejména Brand Management na Vysoké škole ekonomické a právnické  v Berlíně 

Na konci dne bude nákupní chování spotřebitelů určovat, zda bude naše ekonomika a společnost skutečně udržitelnější. Všichni stále čekáme na značku mega udržitelnosti, která změní preferenční strukturu zákazníků a tak revolucionizuje celé trhy, stejně jako v případě jedné počítačové společnosti z Cupertina v oblasti designu.

Pečet GREEN BRANDS k tomu může významně přispět. Oceněné společnosti a produkty se dostávají do popředí  (středu zájmu), což znamená, že jejich činnosti v oblasti udržitelnosti jsou denně kriticky sledovány a komentovány zúčastněnými stranami. GREEN BRANDS dále zvyšují informovanost a citlivost spotřebitelů v otázce udržitelnosti a poskytují další informace na podporu jejich nákupních rozhodnutí.

Dipl.-Ing. Markus Blaschyk

Předseda Představenstva, Institut pro ekonomiku a životní prostředí IWU Magdeburg – ekologicky zaměřené semináře

„Problém s klimatem je už teď hrozný, ale pokud ho brzy nedostaneme pod kontrolu, bude to velmi bolestivé!“ Jedním z hlavních problémů v debatě o ochraně klimatu je to, jak se s ním vypořádáme, jak  v naší společnosti tak i v ekonomice. S ohledem na zvyšující se nedostatek zdrojů nabývá udržitelné řízení stále většího významu.

GREEN BRANDS spotřebitelům dozvědět se více o výrobních politikách výrobců a podporuje je v udržitelnosti jejich vlastní spotřeby. Pečeť GREEN BRANDS pomáhá skutečně ekologickým značkám posílit důvěru spotřebitelů a chránit se před neoprávněnými obviněními z „greenwashingu” a zaměřit se na ekologickou a odpovědnou výrobu. Jednejte v duchu Brundtlandovy zprávy! Udržitelný rozvoj je proces změny, ve kterém využívání zdrojů, účel investic, směr technologického rozvoje a institucionální změny vzájemně harmonizují a zvyšují současný a budoucí potenciál k uspokojení lidských potřeb a tužeb.

Christian Conrad

Autor, řečník a kouč v oblasti firemní kultury a udržitelnosti 

Úsilí o udržitelnost může být úspěšné, pouze pokud společnost rozvíjí firemní kulturu, která přitahuje a udržuje správné zaměstnance, ideální zákazníky pro společnost a všechny ostatní zúčastněné strany. Společnosti, které aktivně formují tuto kulturu, významně přispívají k sociální spokojenosti uvnitř i mimo pracovní svět, jsou inovativnější než ostatní a mají nadprůměrný potenciál aktivně  formovat udržitelnou budoucnost.

Značky  působí zevnitř ven. GREEN BRANDS uznává značky a společnosti, které jednají odpovědně a udržitelně, a upozorňují na tyto průkopnické značky, a pomáhají orientovat se v džungli komzumní společnosti.

Christine Fehrenbach

heads. Transformační návrhy

Frithjof Finkbeiner

Vizeprezident Club of Rome

Klimatická krize je jednou z největších výzev lidstva – v rámci hnutí Friday for FUture se děti a mladí lidé vydávají do ulic, aby bojovali o svou budoucnost a donutili politiku jednat. Musíme těmto mladým lidem ukázat globální řešení. Například mnozí nelétají, jí méně masa, nakupují v Second Hand obchodech. Udržitelná spotřeba a udrtelné jednání se dostávají do středu pozornosti. Právě proto potřebujeme pečeť jako GREEN BRANDS – abychom zdůraznili příkladné společnosti v oblasti ochrany klimatu. Protože jako první hybatelé zavádí řadu dobrovolných opatření na ochranu klimatu a motivují ostatní, aby se jimi řídili.

Prof. Dr. Claudia Kemfert

Vedoucí oddělení energetiky, dopravy, životního prostředí Německého institutu pro ekonomický výzkum (DIW Berlin) a profesor pro energetickou ekonomiku a udržitelnost na Hertie School of Governance v Berlíně

Udržitelné řízení nabývá na významu v průběhu změny klimatu a zvyšování nedostatku zdrojů. O to důležitější je nyní důkladně prozkoumat, jak lze úspěšně implementovat udržitelné řízení u jednotlivých společností. GREEN BRANDS uznává velmi inovativní a ekologické společnosti / značky. Tyto informace zvyšují transparentnost a zároveň mohou být pro všechny společnosti motivací k většímu a lepšímu zapojení do udržitelnosti.

Prof.Dr. Paul Lange

Právník specializovaný v oblasti ochranných známek a značek

Věda ukazuje, že udržitelnost je nezbytná pro naše zdraví a náš život jako celek! Stále více lidí tomu rozumí a stále více společností tomu chce vyhovět a dle toho jednat. Ale mnoho společností s tím pouze inzeruje. Vždyť životní prostředí a klima se prodává. Ale co nám tedy pomůže v orientaci? Pečeť GREEN BRANDS – jako evropská certifikační značka! Na základě uznávaných zkušebních postupů může odlišit produkty a služby, které splňují ekologické a ekologické standardy, od těch, které tak nečiní! To odděluje pšenici od plevy. To vytváří důvěru. Na rozdíl od mnoha environmentálních „ochranných známek“, za kterými není skutečný obsah. Ty slouží pouze peněženkám vlastníků. Pečeti GREEN BRAND obdrží však pouze ty značky, které si to skutečne zaslouží! V zájmu nás všech.

Prof. Dr. Dennis Lotter

Generální ředitel, Institut für Sustainable Leadership & Change

Lidé v dnešní době upřednostňují společnosti a značky, které vyzařují důvěryhodnost a vytvářejí důvěru prostřednictvím svých ekonomických, ekologických a sociálních akcí.

GREEN BRANDS znamenají udržitelnost a podnikatelskou etiku přijatelnou i pro naše vnoučata. Proces hodnocení, založený na klíčových otázkách, poskytuje společnostem na jedné straně příležitost zamyslet se nad svým jednáním a na druhé straně nám umožňuje identifikovat vynikající značky, které si značku GREEN BRAND vysloužily díky své ekologické odpovědnosti.

Tim Nebel

Generální ředitel WBN: Büro für Kommunikation GmbH, člen poradní rady a přednášející na univerzitě pro udržitelný rozvoj Eberswalde

Udržitelnost se dostala do hlavního proudu jako sociálně-politická otázka a v našich nákupech se stává stále důležitějším kritériem. Ať už se jedná o biopotraviny, férovou módu, ekologickou mobilitu, zelené peníze nebo zelenou elektřinu – spotřebitelé, kteří hledají udržitelnější životní styl, potřebují vodítko. Známka GREEN BRANDS jim pomáhá neztratit se v džungli štítků. GREEN BRANDS se vyznačuje transparentností a důvěryhodností z hlediska ekonomických, ekologických a sociálních hodnotících kritérií aby bylo možné rozlišovat mezi skutečnými zelenými značkami a greenwashing nabídkami.

Marcus Noack

Zakladatel a generální ředitel LifeVERDE.de & JOBVERDE.de

Myslím, že je dobré mít ekologickou udržitelnost společností prezentovanou prostřednictvím GREEN BRANDS. Pečeť kvality je užitečným průvodcem při orientaci v džungli značek a také podnětem pro mnoho společností, aby byly rovněž udržitelné. Mohu jen doufat, že GREEN BRANDS budou i nadále dostávat mnoho nominací a že tyto společnosti se poté také aktivně zapojí do porecesu hodnocení. Každá certifikovaná společnost je vzorem pro mnoho dalších společností, a tedy krokem k udržitelnější budoucnosti.

Martin Oldeland

Člen představenstva německé pracovní skupiny pro environmentální management (B.A.U.M. e.V.)

Žijeme ve velmi bouřlivé době. Změna klimatu je realitou, roste počet extrémních povětrnostních událostí, svět je plný plastového odpadu (dokonce i v krvi dětí), biologická rozmanitost všude klesá a demokracie v mnoha zemích čelí těžkým zkouškám. Čelíme mnoha výzvám. Dochází k výraznému nárastu tlaku ze strany společnosti (Future for Fridays atd.) a také potřebě mnohem aktivnějších akcí. Pozitivní však je, že již existuje řada společností v různých průmyslových odvětvích, pro které má ochrana klimatu a udržitelnost zásadní význam a které již úspěšně provedly řadu opatření, což naznačuje, že je velmi důležitá pro budoucí životaschopnost celé společnosti. Dobrou zprávou je, že je to nejen provoditelné ale také ekonomicky smysluplné. Ve skutečnosti již neexistují žádné výmluvy, proč to nedělat. Jedním ze způsobů, jak prokázat závazek k udržitelnosti a poskytnout orientaci zákazníkům a zúčastněným stranám, jsou pečeť kvality a ocenění. To také zahrnuje pečeť „GREEN BRANDS“ s mnoha oceněnými společnostmi a značkami.

Peter Parwan

Zakladatel a provozovatel platformy životního stylu založené na zdraví a udržitelnosti, LOHAS.de

Nové hodnoty, nové povědomí – potřeby lidí směřují k vnitřnímu poznání, nový životní styl je postaven na sebepoznání, osvobození od stresu a zpomalení, zdraví, udržitelnost a stabilitu. To vše vede k poptávce po ekonomicky, zdravotně a ekologicky šetrných produktech a službách. GREEN BRANDS poskytuje cennou pomoc z hlediska transparentnosti a tržní orientace. Proces testování vyzařuje především důvěryhodnost a spolehlivost a hraje důležitou roli při podpoře společností při plnění jejich odpovědnosti za životní prostředí a lidstvo. GREEN BRANDS funguje jako nezbytné propojení mezi ekonomickými požadavky společnosti na jedné straně a změnami našich hodnot na straně druhé. Zde jsou sociální a ekologické faktory stejně zásadní jako klimatická krize nebo problémy se zdroji.

Gerd Pfitzenmaier

Vydavatel globalmagazin.com

Orientace – a to dvakrát: pro spotřebitele, kteří identifikují udržitelně vyráběné výrobky na základě pečetě GREEN BRANDS – pro společnosti, které si prostřednictvím certifikace získají potvrzení o aktuálním stavu jejich úsilí o vážně udržitelné podnikání. Přispívat k tomu je úkol, kterému se rád věnuji. To koreluje s naším úsilím u globalmagazin.com: posílit a upevnit porozumění skutečné udržitelnosti.

Prof. Dr. Dr. h.c. Stefan Schaltegger

Vedoucí MBA v managementu udržitelnosti na Univerzitě Leuphana v Lüneburgu a Centra pro řízení udržitelnosti (CSM)

V době nadměrného toku informací hrají značky pro usnadnění rozhodování stále důležitější roli. GREEN BRANDS poskytuje orientaci při hodnocení značky tím, že prokazuje, zda tato značka překročila stanovený práh udržitelnosti.

Prof.Dr. René Schmidpeter

CBS Cologne Business School

Společné formování budoucnosti: Vzhledem k současným globálním sociálním a ekonomickým výzvám je na čase přepracovat obchodní modely. Takovým způsobem, aby negativní dopady byly co nejmenší a pozitivní dopady na společnost byly co nejvyšší. Současné empirické studie ukazují, že společnosti, které do svého obchodního modelu začleňují klíčové problémy udržitelnosti, pracují s výrazně vyššími výnosy přizpůsobenými rizikům. Tyto výsledky ukazují, že GREEN BRANDS jsou na správné cestě k překonání rozporu mezi ziskem a udržitelností, a tak optimálně využívají současné příležitosti pro hospodářskou transformaci.

Manfred Spaltenberger

Německý  Institut vynálezů e.V.

Kritické hodnocení komplexních systémů a výrobních procesů  z hlediska holistické a systémově integrované ochrany životního prostředí / klimatu a přírody bylo a je pro naši existenci na naší planetě zásadní. Debaty a demonstrace na národní a mezinárodní úrovni ukazují, že společnost je stále kritičtější k tomu, jak zacházíme s naším prostředím.

Ochranná známka GREEN BRAND chráněná v EU pomáhá identifikovat ty značky, které prokazatelně uplatňují udržitelný přístup k našemu životnímu prostředí.

Globálně jedinečná metoda hodnocení GREEN BRANDS pomáhá zúčastněným firmám lépe porozumět jejich společnostem, produktům nebo službám, a pokud tak již neučinily, vědomě začlenit koncept a implementaci udržitelnosti do svých operací.

To mimo jiné zvyšuje konkurenceschopnost a pozitivní vnímání na trhu a mezi zákazníky.

Jsem velmi rád, že jsem byl jmenován do poroty GREEN BRANDS a že se mohu podílet na rozhodovacím procesu.

Edith Stier-Thompson

Generální ředitelka news aktuell GmbH

Ochrana klimatu a životního prostředí bude určovat debaty naší i budoucích generací. Myšlenka okamžité vědomé reakce na akci roste, a to i mezi společnostmi. Nejde o rychlé opravy, ale o dobře promyšlené strategie a koncepty, které dlouhodobě podporují udržitelný růst a prosperitu.

Oceněním GREEN BRANDS ctíme společnosti, které jsou v této oblasti již velmi aktivní. Plomba může spotřebitelům poskytnout orientaci v jejich rozhodnutí o koupi a zároveň může být pobídkou pro další společnosti. Protože oceněné značky jsou důležitými vzory, a doufejme, že se udržitelnost brzy stane samozřejmostí pro všechny společnosti.

Tina Teucher

Moderátorka, konzultantka, autorka a Docentka pro udržitelnost a CSR

Pocity bezmoci tváří v tvář budoucnosti jsou jedním z nejnebezpečnějších jevů, které mohou ovlivnit naši civilizaci a demokracii. Proto je tak důležité najít správný směr a rozpoznat konkrétní možnosti jednání. Kde mohu skutečně dosáhnout změnu? Kde mají moje rozhodnutí pozitivní dopad na další generace?

Pečeť GREEN BRANDS pomáhá identifikovat značky, které přebírají odpovědnost a nabízejí řešení ekologických výzev. To vytváří dlouhodobou důvěru, která se v konečném důsledku společnostem vyplatí také z ekonomického hlediska.

Členové odborné poroty již ukončených procesů předchozích let