fbpx

Česká republika

Porota – skupina lidí s kompetencemi na vysoké úrovni, která byla vytvořena za účelem dosáhnout konečného rozhodnutí, které nepodléhá žádnému vlivu!

 

V rámci celosvětově jedinečného třífázového procesu oceňování ekologicky udržitelných značek leží konečné rozhodnutí na členech poroty. Dobrovolně kontrolují všechny předložené validační dokumenty včetně příslušných hodnocení a činí nezávislé rozhodnutí.

Porota je složena z vysokých představitelů podnikatelských, vědeckých, mediálních, agenturních a environmentálních sdružení. Nyní bychom chtěli představit členy poroty současného procesu validace v České republice:

Členové odborné poroty GREEN BRANDS Czech Republik 2019/2020

prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc., dr.h.c.

Centrum pro otázky životního prostředí, Univerzita Karlova

Přimět lidi, či společnosti, aby byli k přírodě šetrnější, není vždy jednoduché. Mnohdy uvědomují, že dělají něco, co by dělat neměli, ale ke špatnému chování jsou donuceni (nebo si alespoň myslí, že jsou donuceni) ekonomickou nutností. Je povzbudzující vidět stále více společností, které svou odpovědnost chápou jako velkou výzvu a prokazují, že lze dosáhnout úspěchu i udržitelnou cestou.

Sandra Feltham

Business Leaders Forum

Pomoc firmám v naplňování jejich společenské odpovědnosti

Flagship Consulting

První specializovaná CSR agentura v České republice

Je již prokázáno, že správná implementace udržitelnosti a CSR ve firmě jí pomůže nejen rychleji růst, dosáhnout vyššího profitu a spokojenějších zaměstnanců, ale podpoří firmu v tom, aby byla flexibilnější a uměla se lépe adaptovat na krize – což je v současnosti doslova nutnost.

 

Lenka Heuerová

Fair Venture

Konzultační a podpůrná společnost v oblasti CSR a firemní udržitelnosti

Za posledních 50 let se lidstvo příliš zaměřilo na vidinu pohodlí a neomezeného růstu. Chceme výš, dál a rychleji a definitivně si tak podřezáváme větev pod svojí další existencí. Proto podporuji firmy, značky i služby, které pochopily závažnost doby a rozhodly se pro udržitelnou cestu. Certifikace „Zelené značky“ je čitelná cesta, jak na jejich kvalitu upozornit spotřebitele.

Vojtěch Kotecký

Centrum pro otázky životního prostředí, Univerzita Karlova

Dva a půl milionu českých zákazníků si v obchodě vybírá podle ekologické stopy výrobku. Jenomže většina spotřebitelů také v průzkumech říká, že není snadné ji rozpoznat. Proto potřebujeme programy, které obsáhnou  složitá data o zboží a přetaví je do srozumitelného označení.

Eva Klánová

jednatelka Press21

Vydavání časopisu Retail News

Odpovědná firma je i udržitelná firma. Podniká v souladu s etickými pricipy, rozvíjí dobré vztahy s obchodními partnery, pěčuje o své zaměstnance, podporuje region ve kterém působí a znaží se minimalizoat negativní dopady na životní prostředí.  Cestou jak tyto své aktivity může  najsnáze komunikovat obchodním partnerům i spotřebiteli jsou certifikace a ocenění jako například GREEN BRANDS.

Kateřina Urbánková

PRO-BIO – Svaz ekologických zemědělců

Jediné celostátní sdružení ekozemědělců, zpracovatelů a prodejců biopotravin

Pokud se nevydáme na cestu udržitelné produkce a spotřeby, do budoucna budeme mít velký problém. Jedině ekologické zemědělství nabízí odpověď na to, jak produkovat potraviny či krmiva trvale udržitelným způsobem, protože vyčerpanost konvenční půdy a produkce umělých hnojiv a pesticidů má své limity, na které již nyní naráží. Naopak zúrodňování toho nejcennějšího co máme, tedy půdy, dává naději do budoucna. Musíme přestat být sobci, začít myslet na další generace a mít jim co předat.

Peter Rakovský 

denkstatt Slovensko

Konzultační společnost pro životní prostředí a trvalou udržitelnost

Propojování podnikatelského myšlení so znalostmi z přírodných, technických a spoločenských věd je cesta, kterou ve spoločnosti Denkstatt uplatňujeme již od roku 1993. Preto jsme přesvědčeni, že oceňování společností, které prosazují udržitelný rozvoj, je nesmírně důležité. Nejen jako odměna za jejich dobrovolný příspěvek k ochraně životního prostředí, ale i jako motivace pro ďalší.

Jozef Novák 

Ci2

Organizace pro udržitelný rozvoj, vzdělávání, publikační činnost, vědu a výzkum

Zdravé životní prostředí je nezbytným předpokladem kvalitního života nás všech. Pečovat o něj by měli nejen jednotlivci, neziskové organizace a komunity či veřejná správa, ale rovněž i soukromé subjekty. Poslední roky v České republice ukazují, že „ekologie“ a udržitelný rozvoj získávájí mezi firmami na popularitě. Nemělo by však jít jen o slova a makrektingovou kampaň, ale o činy a hodnoty podložené skutečnými opatřeními na snížení znečištění, emisí skleníkových plynů či energetické náročnosti výroby. Různá označení proto napomohou spotřebiteli v lepší orientaci mezi právě takovými produkty.

 

Lukáš Kovanda

CZECH FUND

Hlavní ekonom investičních fondů

Autor behaviorálně-ekonomických knih

Ochrana životního prostředí by měla být samozřejmostí v chování každého z nás. Prvním předpokladem je povědomí o její důležitosti, stejně jako o významu udržitelnosti. Certifikace a ocenění, která takové povědomí autenticky pomáhají vytvářet či prohlubovat, jsou tedy užitečné a stojí za to je podporovat. Když si každý z nás spontánně vtělí odpovědný přístup k životnímu prostředí do svého každodenního bytí, půjde ve výsledku o mnohem účinnější ochranu životního prostředí, než je ta daná „shora“, tedy státem a jeho úředníky a regulacemi.

Michal Gregor

EKOTEMA Group, s.r.o.

Jednatel Společnosti

Zdroje jsou omezené, populace vzrůstá a rychlost ničení ekosystémů je bezprecedentní. Často nám bývá předkládáno, že udržitelnost je tím správným směrem, jak z toho ven. Ona sama je ale plná mlhavých proklamací dobrých úmyslů, o kterých je málokdo schopen říci, jak je naplnit. Proto je nutno udržitelnost chápat a řešit v souvislostech v návaznosti na další obory.

Adriana Weberova_2
Adriana Weberová 

Packaging Herald

Šéfredaktorka

Ochrana životního prostředí a s ní spojená udržitelnost patří mezi často zmiňovaná témata. O jejich důležitosti pro budoucí generace snad nikdo nepochybuje. I proto jsem ráda, že i já mohu být aktivní při výběru značek, které to s udržitelností myslí vážně.

Lukas rolf
Lukáš Rolf 

Změna k lepšímu

Program & community manager

Iniciativa českých podnikatelů, vědců a aktivních občanů, která vznikla v čase pandemie.  Sdružuje inovativní podnikatele, vědce a aktivní občany a pracuje na návrhu konkrétních opatření pro živou krajinu, méně odpadu a čistou energetiku. Iniciovala  přípravu deseti doporučení pro udržitelný restart ekonomiky.

Jiří Koželouh

Hnutí Duha

Česká nevládní environmentální organizace

Žijeme na krásné planetě a vybudovali jsme skvělou civilizaci. Takže udržitelné podnikání s ohledem na ochranu a zlepšování životního prostředí je chytrá investice, která se vrátí nám i našim dětem.

Aleš  Kuták

Komora obnovitelných zdrojů energie

Česká asociace sdružující profesní asociace jednotlivých obnovitelných zdrojů včetně průmyslových výrobců technologií a vědeckých institucí

Podporovat rozvoj elektromobility a aut na biometan nebo vodík je určitě správné. Ruku v ruce s tím by ale měl jít i rozvoj výroby opravdu čisté elektřiny z obnovitelných zdrojů, aby nová auta nejeydila dál především na energii z uhlí. Je ntak je možné dosáhnou skutečného posunu směrem k udržitelnosti a snížení ekologického dopadu.