Česká republika

Porota – skupina lidí s kompetencemi na vysoké úrovni, která byla vytvořena za účelem dosáhnout konečného rozhodnutí, které nepodléhá žádnému vlivu!

 

V rámci celosvětově jedinečného třífázového procesu oceňování ekologicky udržitelných značek leží konečné rozhodnutí na členech poroty. Dobrovolně kontrolují všechny předložené validační dokumenty včetně příslušných hodnocení a činí nezávislé rozhodnutí.

Porota je složena z vysokých představitelů podnikatelských, vědeckých, mediálních, agenturních a environmentálních sdružení. Nyní bychom chtěli představit členy poroty současného procesu validace v České republice:

Členové odborné poroty GREEN BRANDS Czech Republik 2019/2020

prof. RNDr. Bedřich Moldan, CSc., dr.h.c.

Centrum pro otázky životního prostředí, Univerzita Karlova

Sandra Feltham

Business Leaders Forum

Pomoc firmám v naplňování jejich společenské odpovědnosti

Flagship Consulting

První specializovaná CSR agentura v České republice

Jiří Koželouh

Hnutí Duha

Česká nevládní environmentální organizace

Lenka Heuerová

Fair Venture

Konzultační a podpůrná společnost v oblasti CSR a firemní udržitelnosti

Vojtěch Kotecký

Centrum pro otázky životního prostředí, Univerzita Karlova

Eva Klánová

jednatelka Press21

Vydávání časopisu Retail News

Kateřina Urbánková

PRO-BIO – Svaz ekologických zemědělců

Jediné celostátní sdružení ekozemědělců, zpracovatelů a prodejců biopotravin

Aleš  Kuták

Komora obnovitelných zdrojů energie

Česká asociace sdružující profesní asociace jednotlivých obnovitelných zdrojů včetně průmyslových výrobců technologií a vědeckých institucí

Peter Rakovský 

denkstatt Slovensko

Konzultační společnost pro životní prostředí a trvalou udržitelnost

Jozef Novák 

Ci2

Organizace pro udržitelný rozvoj, vzdělávání, publikační činnost, vědu a výzkum

Lukáš Kovanda

CZECH FUND

Hlavní ekonom investičních fondů

Autor behaviorálně-ekonomických knih