fbpx

Jak může strategie udržitelnosti pomoci vaší firmě – část 2.

Stále více velkých mezinárodních i menších lokálních značek začleňuje udržitelnost a etické podnikání do své strategie. Pokud je totiž takový přístup účinně zakotven do způsobu fungování podniku a je budován s jasnou a dlouhodobou vizí, může přinést hmatatelné výsledky a posunout značku na vyšší úroveň. Udržitelnost je již součástí firemní strategie velkých i malých značek po celém světě. Proč tomu tak je? Dozvíte se v článku.

Nezůstaňte pozadu

Lídři byznysu již dnes považují udržitelnost za jedno z nejdůležitějších témat pro růst a rozvoj značky. Ve skutečnosti až 66% z nich si myslí, že udržitelná strategie je pro úspěšný byznys nezbytná. Dalších 22% lídrů považuje udržitelnost za nezbytnou do budoucnosti. Společensky odpovědné a udržitelné myšlení se již dá považovať za standard. Nenechte, aby vám tento velmi důležitý vlak ujel.

Zvýšená produktivita

Šťastný zaměstnanec je produktivní zaměstnanec. Udržitelné opatření totiž nejen redukují náklady, ale dokáží také přispět ke zvýšené produktivitě zaměstnanců. Udržitelné, zelené a příjemné prostředí přímo zvyšuje morálku, soustředění a pohodlí zaměstnanců, přičemž příznivě ovlivňuje i docházku. Pozitivní vliv na to má správně zvolené osvětlení, rozložení interiéru, zelené prostředí a další. A to za relativně nízké náklady. Šťastní zaměstnanci jsou zkrátka efektivnější a spokojenější. Takové prostředí je navíc atraktivnější i pro potenciální investory.

Jednodušší dodržování nařízení

Neustálé zpřísňování vládních a evropských nařízení v oblasti udržitelnosti může pro značky znamenat výraznou překážku při naplňování strategických cílů. Nařízení zaměřená na prosazování vyšší udržitelnosti jsou totiž stále přísnější a v budoucnu můžeme očekávat jen nárůst v této oblasti. Společnosti, které mají udržitelnost jako součást své dlouhodobé strategie proto mají v této oblasti náskok a budují si také vlastní know-how, které může dále využívat nebo z něj vytvořit produkt nebo službu.

Využití a recyklace odpadu

Společnosti, které zapracují udržitelnost do své byznys strategie téměř automaticky zachází i šetrněji s odpadem. Nejjednodušší metodou je implementovat do svého fungování recyklaci a opětovné využití odpadů. V takovém případě vznikají i zajímavé možnosti jak využít buď vlastní nebo druhotné zdroje odpadů a přeměnit je na hodnotné výrobní zdroje. Když se k tomu připojí i správná edukace zaměstnanců v oblasti recyklace, výsledkem je velmi zdravý životní cyklus výrobků, který je základem cirkulární ekonomiky.

Lepší akvizice zákazníků

Podle průzkumu společnosti Statista až 92 % online nakupujících v Německu si na výrobcích všímá pečetě environmentální kvality a až 59 % z nich se podle toho také při nákupu rozhoduje. Tuto výhodu přináší i ocenění GREEN BRAND, které mohou po auditu a rozhodnutí odborné poroty získat i značky na slovenském trhu. Oceněné značky pak mohou na svých výrobcích používat zelenou pečeť a využít ji jako komunikační výhodu na různých platformách a v médiích.

Pokud se chcete dozvědět více o tom, jak může vaše značka z ocenění GREEN BRAND těžit a co je třeba udělat pro podání žádosti o nominaci, neváhejte nás kontaktovat na czech@green-brands.org.