fbpx

Jak může cirkulární ekonomika pomoci vašemu podnikání – 1. část

Životní cyklus produktů už dávno nekončí jen v bodě, kdy si je zákazník zakoupí. Moderní cirkulární filozofie totiž nabízí výrobcům a poskytovatelům služeb mnohá účinná řešení, jak na jejím základě vytvořit silnou značku, udržitelné výrobky a trvalou hodnotu, přitažlivou pro zákazníky i partnery. Zajímavé příklady naleznete v článku.

Z odpadu nový produkt

Obrovské množství odpadu, které ve světě každoročně vzniká nemusí skončit jen na skládkách. Cirkulární ekonomika totiž pracuje s ideou, že produkt si i po skončení životnosti může zachovat svou hodnotu, pokud se vrátí do výrobního cyklu. A nemusí jít jen o mecanické recyklování, ale také další metody, které z použitých výrobků vytvoří materiály pro další výrobu. Příkladem je dánská značka WAIR, který z textilního odpadu vyrábí stylovou udržitelnou obuv.

Opětovné využití

Využití nepotřebných nebo proslujících produktů je jedním z hlavních trendů cirkulární ekonomiky. Na vzestupu jsou například platformy pro sdílení nevyužitých materiálů a strojů pro firmy. Podobně fungují i platformy pro opětovné využití odpadu z jídla, který je využit k další výrobě. Do této kategorie patří i posun od jednorázových k opětovně využitelným obalům ve výrobním nebo automobilovém průmyslu. Zajímavým příkladem je například holandský startup Excess Materials Exchange, který spojuje B2B společnosti s úmyslem sdílet nevyužité materiály a produkty.

Opravování produktů

Životní cyklus porouchaných výrobků nemusí skončit jen rycklací nebo opětovným využitím materiálů. U tisíců tun elektroniky, která každý rok skončí na skládkách, je to unikátní příležitost jak vrátit hodnotu výrobkům určeným „do šrotu“. Několik společností již proto začalo s aktivitami, které pomáhají díky opravování snížit uhlíkovou stopu a ušetřit na výdajích za výrobní materiály. I v této oblasti již vzniklo mnoho úspěšných společností, mezi něž patří i německá platforma FixFirst, která vyvíjí software pro digitalizování opravárenských služeb.