fbpx

Jak může cirkulární ekonomika pomoci vašemu podnikání – 2. část

Udržitelné podnikatelské modely už nejsou jen hudbou budoucnosti, ale využívá je stále více úspěšných značek. Životní cyklus produktů totiž nesmí končit jen koupí, ale v ideálním případě se rozvíjí a pokračuje dál. Ve druhé části našeho článku vám představíme další zajímavé trendy v udržitelném podnikání.

Internet of Waste

Sběr a nakládání s odpadem může profitovat z moderních technologií stejně jako ostatní odvětví. Důkazem jsou moderní řešení postavená na konceptu Internetu věcí (IoT). Sběrná vozidla například často sbírají i odpadní nádoby, které jsou jen poloprázdné. Řešení v takovém případě nabízí software, který sbírá údaje o stavu odpadu přímo na sběrných nádobách a na základě zpracovaných dat navrhne ideální trasu, což šetří zdroje i čas. Z úspěšných řešení můžeme zmínit například Recytrust nebo Ishitva Robotics Systems.

Umělá inteligence to roztřídí

Při sběru odpadu vzniká další velký problém, kdy sbíraný odpad často končí na stejném místě, protože zařízení na jeho zpracování nedokážou rozeznat různé materiály. Zde však vstupují do hry senzory ovládané AI, které dokážou rozeznat různé materiály, což umožňuje efektivnější zpracování. V tomto oboru působí například společnosti RECYCLEYE nebo Lixo.

Udržitelný blockchain

Výhodou platformy jako Blockchain je, že dokážou trackovat pohyb produktu napříč výrobním řetězcem. Díky tomu lze například identifikovat a vyhodnotit uh líkovou stopu. Značky využívající tento systém také mohou jednoduše odměňovat své zákazníky za udržitelné chování jako například vrácení obalů v podobě prázdných lahví.

Materiály na biologické bázi

Jedním z hlavních „viníků“ znečišťování jsou produkty a obaly vyrobené z neobnovitelných zdrojů. Jejich životní cyklus je obvykle velmi krátký a končí ve slepé uličce. Značky se proto snaží stále častěji používat při výrobě obnovitelné biologické materiály. Mezi nejpoužívanější patří bioplasty, dřevěné štěpky, piliny, recyklovaný potravinový odpad a houby. Mezi úspěšné společnosti v této oblasti patří například Teysha Technologies nebo MOGU.

Cirkulární ekonomika má díky novým technologiím a udržitelným postupům již dnes v podnikání své silné místo. A v budoucnu bude podobných řešení jen přibývat, protože jsou smart, efektivní a nezbytné. Věříme, že jste se trendy v cirkulární ekonomice inspirovali a zkusíte něco podobného i ve svém podnikání.