fbpx

Nina Ruge

Nina Ruge

Osobnost GREEN BRANDS Německo 2019

Moderátorka, autorka a ambasadorka UNICEF a ambasadorka OSN- Dekády pro biologickou rozmanitost  


Informace o práci Niny Ruge najdete na https://nina-ruge.de/

„Všechno bude v pořádku“. Toto motto prolíná život Niny Ruge – nejen v televizi. Více než deset let bylo toto heslo jejím typickým sdělením, které divákům zopakovala na konci každého dílu pořadu „Leute heute“ na ZDF.

Členka studentské rady, moderátorka, autorka, ambasadorka UNICEF, vinařka – Nina Ruge má mnoho tváří a je mnohem více než jen známou tváří televizního zpravodajství: vřelá, zvědavá, pravdu hledající osoba, která vždy čelí novým výzvám. Svou popularitu využívá k tomu, aby upozornila na problémy zvířat a přiblížila lidem vědomý způsob života a účinky pozitivních myšlenek.

Radost ze života je jejím hlavním tématem, optimismus jí koluje v žilách- Jejím hlavním životním krédem je: Rozpoznat, co je důležité. Žít vědomý život v přítomnosti. Setkávat se s lidmi a nikoho nesoudit. Tímto způsobem je možné navázat hluboké spojení – s lidmi, zvířaty a přírodou. Protože ochrana přírody a zvířat jsou základní esencí života.

Ve věku 17 let se Nina Ruge rozhodla studovat biologii a zažila „intenzivní senzibilizaci a explozi znalostí“ na Technické univerzitě v Braunschweigu. Od kurzu rozpoznávání ptáků v 5 hodin ráno po atlasy rostlin, které s sebou vždy nosila do genetiky, organické chemie a biologie životního prostředí – mladá Nina se zajímala o vše, co flóra a fauna mohla jen nabídnout. Její zvědavost a touha odkrývat neobjevené se jejím životem táhne jak červená nit. Narodila se v Mnichově v roce 1956, v roce 1974 absolvovala střední školu v Braunschweigu a tam také studovala biologii a německou literaturu.

Jako dítě byla Nina Ruge plachá a rezervovaná, dychtivá získat dobré známky a dosáhnout uznání. Ve jejím nitru však třímal hluboký impuls k neustálému rozvoji a hledání nových výzev.

Ve věku 23 let začala pracovat jako učitelka ve Wolfsburgu. Přestože byla jen o něco starší než její studenti, už věděla, jak inspirovat ostatní, motivovat je a získat je pro věc. Se svými třídami prozkoumávala neporušené i narušené ekosystémy, analyzovala s nimi vývoj rakoviny nebo vysvětlovala funkci imunitního systému na základě destruktivního potenciálu virů HIV.

ruge_07
ruge_01
ruge_05

O sedm let později Nina Ruge ukončila školní kariéru a ve 30 letech opustila školu, aby se věnovala své druhé lásce: televizi. Nejprve ji to táhlo za kameru. Jako scenáristka a pomocná režisérka se naučila filmovat. „Štěstí a náhoda“, řekla sama, ji přivedla do RIAS-TV, tehdy „Rádia v americkém sektoru“, které produkovalo informační programy pro Západní Berlín a NDR.

Jejím prvním filmovým příspěvkem byla óda na prvního berlínského uklízeče psích exkrementů. Co může napoprvé znít podivně, je zapotřebí dosadit do společensky odpovídajícího kontextu, tehdy to pochopila a řídí se tím dodnes. Nina Ruge informovala o zásadách spolužití čtyřnohých přátel s lidmi ve městě a o tom, jak důležitou roli při něm hraje používání sáčků na psí exkrementy.

Ovšem zakrátko se posunula dále. V roce 1989 začala Nina Ruge pracovat jako zpravodajka pro „heute journal“ na ZDF. Tím se zakrátko stala známou celoněmeckému televiznímu publiku. Nyní byla schopna prosadit v televizi environmentální témata, která byla vždy jejímu srdci blízká.

Ruge mimo jiné moderovala pořady redakčního oddělení ZDF pro životní prostředí jako „Treffpunkt Natur“ nebo „TeleZoo“, kde několik let podávala zprávy týkající se celého spektra témat v německých zoologických zahradách.

Její viditelný závazek v oblasti ochrany životního prostředí a společného dobra nabýval na důležitosti. Nina Ruge moderovala udílení Německé Ceny za dobré životní podmínky zvířat, Den hmyzu nebo několik akcí o národní strategii biologické rozmanitosti spolkové vlády pro spolkové ministerstvo životního prostředí.

Stala se ambasadorkou UNICEF, ambasadorkou institutu Jane Goodallové v Německu, kmotrou dětského hospice Bethel, je zapojena jako patronka „Sítě žen a pro ženy se zdravotním postižením v Bavorsku“ a coby tvář antidiskriminačního úřadu spolkové vlády brání zájmy osob se zdravotním postižením.

Podporuje také nevládní organizaci „Africké parky“, jedinou nevládní organizaci tohoto druhu v Africe, která přebírá úkoly státní ochrany přírody na černém kontinentu a pod vlastní správou má již 15 afrických národních parků . Tato nevládní organizace se také zaměřuje na revitalizaci ekosystémů, znovuobnovení populací zvířat a zaškolování, vzdělávání a zaměstnávání místního obyvatelstva.

Od roku 2012 působí Nina Ruge také jako ambasadorka Dekády biologické rozmanitosti OSN. V desetiletí do roku 2020 chce OSN zvýšit povědomí o významu biologické rozmanitosti pro naše životy a podpořit udržitelnou spotřebu. Tváří je Nina Ruge, která příkladným způsobem ukazuje, jak může každý jednotlivec přispět k zachování přírody v její rozmanitosti prostřednictvím svého nákupního chování. Kromě svého věcného a střízlivého zpravodajství a závazku k ochraně životního prostředí si Nina Ruge vypěstovala další vášeň: psaní. Tato energická autorka dosud napsala více než 20 knih Její spektrum sahá od populárně náuční literatury až po romány fantasy a knihy pro děti. Svým milým a příjemným hlasem také pravidelně nahrává audioknihy.

Její vášní jsou ovšem průvodci osobním rozvojem. Bojuje proti závislosti na sebeutváření, patologické sebestřednosti a propaguje zdravou sebelásku a ohleduplnost vůči ostatním lidem, zvířatům a přírodě.

Nina Ruge rovněž napsala trilogii „Alles wird gut – Všechno bude v pořádku.“ V ní shromáždila ty nejkrásnější citáty velkých básníků, myslitelů a mudrců – k přemýšlení, snění, milování a smíchu. Pro ni to nejkrásnější na životě nejsou věci, „ale nastavení – a to vede k úspěšným vztahům, vřelosti, lásce a bezpečí“.

ruge_04
ruge_03
ruge_02

Nina Ruge našla svůj osobní relaxační prostor v toskánských horách. Společně se svým manželem, top manažerem Wolfgangem Reitzlem, žije a pracuje na vlastní vinici v Toskánsku. V horách Lucca pěstuje víno a olej.

Tam sedí u jezera, medituje, chová husy, pávy a kuřata, prochází olivovými háji se svými dvěma švýcarskými salašnickými psy, pracuje na svých knihách nebo přednáškách.

Nina Ruge je již 15 let vegetariánkou. V Itálii je (téměř) soběstačná: její jídelníček tvoří domácí zelenina ze zahrady a vejce od jejích vlastních kuřat.

Upřímné uznání za malé věci, lidi, zvířata a životní prostředí je v životě zastánkyně milenaristického konceptu samozřejmostí. V její usedlosti s ní žije mnoho zachráněných koček. Nina Ruge sbírá ropuchy ze silnice a žížaly z chodníku. Podporuje mnichovskou záchrannou službu a inspirovaná Dnem hmyzu, který moderovala v Berlíně, se chystá v blízké budoucnosti zaměřit na ochranu hmyzu a biologickou rozmanitost ve vinařství.

Svým věkem se netají. I ve věku 60 let je Nina Ruge stále krásná, silná a působivá žena. „Jsme“, říká o sobě a svých vrstevnících, „nebojácná generace čelící stárnutí“.

Obraz stáří se změnil také prostřednictvím vzorů jako ona. Politika, ekonomie, technologie – to jsou její témata dodnes. Má hloubku, přestože Nina Ruge po dobu deseti let moderovala bulvární pořad „Leute heute“, a pro některé byla synonymem jednoduchosti a povrchnosti, lehkosti.

Pojmout složitá témata nekomplikovaným způsobem – Nina Ruge používá tento dar k tomu, aby se zasadila: „O zachování nádherné, úžasné, nekonečně cenné biologické rozmanitosti na naší planetě.“ Její osobní značkou je zářivý úsměv a velké srdce. Žije trvale udržitelným způsobem, zapojuje se, upozorňuje na křivdy, podporuje sebereflexi a činy.

Za svůj závazek k ochraně životního prostředí, přírody a druhů byla Nina Ruge oceněna jako osobnost GREEN BRANDS Německo 2019.