fbpx

Sepp Eisenriegler

Sepp Eisenriegler

Osobnost GREEN BRANDS Rakousko 2014

Socioekonom, poradce pro životní prostředí a průkopník debaty o rakouském zastarávání


Informace o práci Seppa Eisenrieglera lze najít na https://rusz.at/

Opravit místo zahodit. Pod tímto heslem za posledních 20 let nejen přiměl občany, aby přemýšleli o opravě svých rozbitých elektrických spotřebičů.

Také dal více než 400 lidem novou šanci na trhu práce: Dlouhodobě nezaměstnaní a zdravotně postižení lidé, kteří znovu našli uplatnění v jeho vídeňském „opravárenském a servisním středisku“, zkráceně R.U.S.Z.

Socio-ekonom, environmentální poradce a filantrop: Sepp Eisenriegler je člověkem, který se stará o Zemi, její omezené zdroje a lidi. Je tím, kdo zasahuje.

Sociální a environmentální podnikatel, který si dovoluje na veřejnosti vyslovit i nepříjemné pravdy. A pak okamžitě převezme iniciativu v boji proti nim.

Jako průkopník rakouské debaty o zastaralosti bojuje za omezování elektronického odpadu, a raději sáhne po klíči a stárnoucí rozbitá zařízení opraví místo toho, aby je vyhodil.

Zastarávání se projevuje mnoha různými způsoby, říká Eisenriegler. Technické zastarávání je způsobeno použitím levných materiálů. Plánované zastarávání způsobuje, že se daná zařízení po určité době rozpadnou díky zabudovaným součástkám k tomu primárně určeným. Například tiskárny vyžadují nový toner, i když to ještě není nutné.

A poslední fenomén: psychologické zastarávání, což je zvláště patrné v zábavním průmyslu. Nový mobilní telefon každý rok – starý je pak zbytečný, zastaralý.

Tento průmyslový trik způsobuje pouze v Rakousku hospodářskou škodu ve výši 13 miliard EUR. Nemluvě o škodách, které se tím způsobují životnímu prostředí. Naše spotřeba zdrojů se za posledních třicet let téměř zdvojnásobila. Množství elektronického odpadu v EU se zvýšilo dokonce čtyřikrát. Rakousko je v čele výroby elektrického odpadu: každý Rakušan jej vyprodukuje 25 kilogramů ročně. Eisenriegler doslova zastavuje tento vývoj: v jeho opravárenském centru ve Vídni jsou vyřazené elektrické spotřebiče znovu uváděny do života. Za posledních téměř dvacet let se mu podařilo zamezit více než 15 000 tunám odpadu a obrovskému množství skleníkových plynů.

eisenriegler_02
eisenriegler_01

Před více než 25 lety byl Eisenriegler nápomocen při zakládání Environmentální poradenství (Umweltberatung) ve Vídni. Ale přestože již v té době hodně mluvil o prevenci plýtvání, nebyl schopen mnoho dosáhnout . Proto založil v roce 1998 ve Vídni-Penzingu „Opravárenské a servisní středisko“.

Prvních deset let byla společnost R.U.S.Z: sociálně integrující společností. Jako dotovaná společnost pro opětovné začlenění dlouhodobě nezaměstnaných a zdravotně postižených osob těmto osobám poskytoval školení, aby se stali specialisty na opravy a recyklaci, díky nimž jsou vadné elektrické spotřebiče opět použitelné. Více než 300 z nich bylo zaměstnáno v trvalých pracovních pozicích.

Po ne zcela dobrovolné privatizaci specializovaná společnost mechatroniky R.U.S.Z.  GmbH nyní zaměstnává 20 lidí, kteří se z dlouhodobě nezaměstnaných stali vyhledávanými špičkovými techniky. Opravují elektrická a elektronická zařízení všech značek, vyvíjejí způsoby zvyšování energetické účinnosti starých praček a pomáhají technicky zainteresovaným lidem opravit vlastní spotřebiče v Repair Café. Opravárenské služby každý rok využívá více než 8 000 zákazníků – a jejich počet denně roste.

Závazek Eisenrieglera mimochodem vyvolal celonárodní mediální hořečku. Díky jeho odhodlání bylo dosud publikováno více než 250 novinových článků a televizních pořadů. Po uveřejnění jeho prvního plamenného článku v ekologickém časopise „LebensArt“ se debata o zastarávání dostala do hlavního proudu a inspirovala mnoho lidí k úvahám  a napodobování.

Plánované zastarávání je podle Eisenrieglera jen špičkou ledovce. Sociální ekonom vidí velkou výzvu spíše v pomoci přizpůsobení nášho ekonomického systému, který je zaměřen na maximalizaci zisků. Na trh přicházejí výrobky s krátkou životností a jejich výroba plýtvá obrovským množstvím zdrojů.

Symboly postavení dávají mnoha občanům pocit, že někam patří. Zapomínají, že nedostatek surovin roste a že jednáme bez ohledu na budoucí generace. „Sedmý kontinent v Tichém oceánu sestávající z plastového odpadu je stejně realitou jako změna klimatu způsobená chováním lidstva,“ říká Eisenbiegler.

Eisenriegler zahájil řadu dalších projektů na podporu povědomí o potřebě šetřit zdroji. Více než 60 společností se nyní účastní iniciativy „ReparaturNetzWerk“ ve Vídni. Společensky integrující společnosti z celé země spojily své síly, aby vytvořily sítě opraven a center opětovného použití v jiných rakouských městech podle příkladu R.U.S.Z.

Takto byl vytvořen celostátní „RepaNet“. Ale to není všechno: Sepp Eisenriegler je aktivní rovněž na evropské úrovni. Jako zakládající člen a prezident evropské zastřešující organizace podniků sociální ekonomiky, zkrátka RREUSE, je hlavní hnací silou hnutí za opětovné používání a recyklaci na mezinárodní úrovni.

Na úrovni EU tak byly opravy a opětovné použití zavedeny jako důležitá opatření pro předcházení vzniku odpadů. Členské státy EU jsou rovněž vyzývány, aby ve svých zemích podporovaly sítě oprav.

Eisenriegler také podporuje myšlenku „Repair Cafés“, které jsou nyní provozovány po celé Evropě, a dokonce i po celém světě. Sepp Eisenriegler si nebere servítky. Vysvětluje otevřeně a způsobem srozumitelným pro všechny, proč a jak musíme šetřit zdroje: „Určitě to nemůže být tak, že mezinárodní konsorcia využívají suroviny vytěžené na Jihu, které jsou pak v rozvíjejících se zemích za nelidských podmínek zpracovávají na výrobky, které na Severu levně koupíme a po krátkých cyklech použití zahodíme,“ říká Eisenriegler. „Některý odpad pak skončí tam, odkud suroviny pocházejí, a v případě elektronického odpadu v Ghaně ohrožuje zdraví tamních obyvatel.

Odhlídnouc od ekologických dopadů. „Zatímco v roce 1998 byla pračka v provozu průměrně 12 let, dnes to není více než šest let. Tip Eisenrieglera: Je lepší investovat do dražších a tedy solidnějších produktů, protože „za každých 100 eur funguje pračka 1 rok“. Dlhší používání místo častějšího nákupu.

Oprava místo sešrotování. Dokonce ani v 60 letech Eisenriegler stále nemyslí na odchod. Místo toho neustále vyvíjí nové myšlenky, které účinně působí proti plýtvání zdroji. „Opatření ke zvýšení energetické účinnosti se často zneužívají jako prodejní argumenty,“ varuje Eisenriegler. „Kdo ví, že k více než polovině negativních dopadů na životní prostředí v případě pračky došlo již před jejím prvním uvedením do provozu“. Efektivnost zdrojů je proto velkým šroubem, kterým je třeba otočit, věří.Reparieren statt Verschrotten.

Díky vyladění praček vytvořil ve svém R.U.S.Z. řadu produktů, díky nimž staré dobré stroje znovu seřízují a technicky vylepšují, aby zároveň spotřebovávaly méně elektřiny a vody. Tímto Eisenriegler dokazuje, že energetická účinnost a efektivnost využívání zdrojů nemusí být v rozporu. „Je eticky nepřijatelné, že v takzvaných vyspělých zemích díky naší spotřebitelské mánii žijeme na úkor budoucích generací a zároveň se stále více vzdalujeme kvalitnímu životu.“ Za svůj závazek již sociální podnikatel získal řadu ocenění. Je držitelem ceny Energy Global Austria Award, Rakouské ceny za ochranu klimatu, Environmentální ceny města Vídně, inovační ceny „Myšlenky proti chudobě“ a Zlatého řádu za zásluhy regionu Vídeň.

Nyní bylo přidáno další ocenění: Za neúnavné úsilí proti plýtvání zdroji byl Sepp Eisenriegler jmenován „Osobností GREEN BRAND Rakousko 2014“.