fbpx

Werner Lampert

Werner Lampert

Osobnost GREEN BRANDS Rakousko 2012

Průkopník v ekologickém zemědělství v Rakousku a autor


Informace o práci Wernera Lamperta najdete na http://www.wernerlampert.com/

Ne, Werner Lampert není kuchař. Není ani zemědělec. A přesto je výživa předmětem, kterým se více než 40 let zabývá. Lampertovým posláním je přejít na zodpovědné a spravedlivé ekologické zemědělství a udržitelnou výrobu spotřebního zboží.

Značka „Ja! Natürlich – Ano!  Přirozeně” pro společnost Rewe a „Zurück zum Ursprung – Zpět ke kořenům” pro společnost Hofer KG, které vytvořil, se staly dvěma nejúspěšnějšími ekologickými značkami v Evropě. Napsal několik knih, v nichž seznamuje spotřebitele s nutností zodpovědného zemědělství. V roce 1998 založil společnost Werner Lampert Beratungs GmbH, která podporuje maloobchodníky v celé Evropě při navrhování udržitelných ekologických značek nebo celých řad ekologických produktů a zavádění systémů udržitelnosti pro stávající značky. Díky tomu je Werner Lampert jedním z předních průkopníků udržitelných ekologických produktů v Evropě.

Svět čelí obrovským výzvám: světová populace roste, změna klimatu postupuje a čistá voda se na naší planetě stává stále vzácnější. Dodávka potravin se zároveň stane v příštích 20 letech největší výzvou pro Evropu . Abychom zajistili, že budeme zítra moci dobře a zdravě žít, vyzývá Werner Lampert už léta k přehodnocení: směrem k udržitelnému ekologickému zemědělství a spravedlivé výrobě spotřebního zboží. Začít musíme již nyní.

I jako otec dvou dcer se Lampert obává, aby budoucí generace měly také přístup ke zdravému jídlu. Poukazuje na naléhavost a požaduje rychlý zvrat v zemědělství. Jeho mottem je: Pouze zodpovědné a spravedlivé ekologické zemědělství může zajistit udržitelnost.

Lampert má jasno: Každý musí převzít odpovědnost a začít přemýšlet, jednat a konat udržitelným způsobem. Farmář nebo výrobce je odpovědný za zdravé výrobky, které přispívají k dobrým životním podmínkám spotřebitele a životního prostředí. Spotřebitel musí zase pochopit, že za jídlem jsou lidé, kteří ho produkují a žijí z výtěžku. Důvěru si mohou vybudovat pouze tehdy, když spotřebitelé vědí, kdo produkuje jejich mléko, sýr nebo chléb. A s touto důvěrou přichází odpovědnost.

Werner Lampert, narozený ve Vorarlbersku v roce 1946, je jedním z průkopníků v oblasti udržitelné výroby potravin.

Od 70. let 20. století se intenzivně věnuje ekologickému zemědělství  a snaží se zavádět pojmy „Bio” a  ekologické jako synonymum pro udržitelnost a vývoj vysoce kvalitních produktů, které jsou produkovány udržitelně a transparentně.

lampert_05
lampert_04
lampert_03

Celoživotní zájem Wernera Lamperta o ekologické zemědělství se probudil již v polovině šedesátých let, kdy se ve Švýcarsku seznámil s prací prvních průkopníků biodynamického zemědělství, Marie a Hanse Müllerových, a také Hanse Rusche. Fascinovaly ho spisy Rudolfa Steinera, zakladatele biodynamického zemědělství, a hlouběji studoval antroposofický koncept přirozené rovnováhy přírody.

Hlavní myšlenky tohoto hnutí – komplexní myšlení, udržitelné řízení v uzavřeném hospodářském cyklu a podpora přírodních životních procesů – Wernera Lamperta dodnes charakterizují.

Uznává, že pouze tento druh zemědělství je udržitelný a pouze tímto způsobem lze dosáhnout potravinové nezávislosti. Začátkem osmdesátých let začal ve Vídni budovat velkoobchod s biopotravinami a v odvětví biopotravin se proslavil produkty nejvyšší kvality.

V roce 1994 vyvinul ekologickou značku „Ja!  Natürlich “a po dobu devíti let měl na starosti správu značky a rozvoj udržitelných standardů kvality. Ve svém projektu „Zurück zum Ursprung – Zpět ke kořenům“, který byl uveden na trh v roce 2006 po několikaleté vývojové fázi, se Werner Lampert zaměřuje spíše na základní myšlenky ekologického zemědělství a do ekologické značky integruje základní hodnoty udržitelnosti a regionálního původu. Je přesvědčen, že udržitelné zemědělství vyžaduje vzájemné převzetí odpovědnosti od všech zúčastněných, od ekologických zemědělců po zpracovatelské společnosti a spotřebitele. To vyžaduje vybudování důvěry, čehož lze dosáhnout pouze sledovatelností a transparentností cesty zpět k původnímu produktu.

Se svým týmem odborníků ve společnosti Werner Lampert Beratungs GmbH je nyní zodpovědný za vývoj, výrobu a uvádění na trh udržitelných, životaschopných a cenově dostupných ekologických produktů a značek. Společnost se zabývá otázkou, jak lze standardy udržitelnosti spotřebního zboží implementovat a transparentně prezentovat . Werner Lampert také řídí organickou farmu Csardahof v obci Pama v Burgenlandsku.

lampert_01

Udržitelnost, radost a zisk nejsou v rozporu, tím si je Werner Lampert jistý. Koneckonců, každý těží ze zdravých produktů: příroda, budoucí generace, zemědělci a výrobci, jakož i maloobchodníci a spotřebitelé. Werner Lampert je odhodlán kombinovat ekologické, ekonomické a sociální aspekty udržitelnosti, aby zajistil budoucnost, která stojí za to žít.

Přestože Lampert dosáhl mnoha cílů, nikdy nepolevuje při stanovení nových standardů kvality pro výrobu potravin.

Co přesně znamená Bio/organické? Jaké pokyny dodržuje výrobce potravin? A co dělá produkt udržitelným? Odpovědi na tyto otázky poskytuje „Prüf Nach! – Ověř!“ značka kvality pro biopotraviny vyvinutá společností Lampert.

Štítek identifikuje trvale udržitelnou produkci regionálních biopotravin nejvyšší kvality.

Díky svým přísným požadavkům jde tato norma kvality daleko nad rámec ekologického nařízení EU, a tak v Evropě stanoví nové normy. Pokud Lampert svou cestu prosadí, mělo by spotřební zboží v budoucnu splňovat stejné vysoké standardy kvality a udržitelnosti jako biopotraviny z iniciativy „Zpět ke kořenům“. Protože pro každý produkt platí následující: pouze udržitelný cyklus zajišťuje pohodu všech zúčastněných ve výrobě. Za tímto účelem Werner Lampert a jeho tým pracují na standardu udržitelnosti spravedlivě vyráběného spotřebního zboží: “Fairify”.

Za svůj závazek a služby v oblasti ekologické misionářské práce v Rakousku a Evropě byl Werner Lampert oceněn jako „Osobnost Green Brands Rakousko 2012“.

eho nápady a koncepty stanovily nové standardy pro spotřebitele – nejen v Rakousku, ale v celé Evropě. Lampert uspěl tím, že přiměl spotřebitele, aby stále více přehodnocovali, odpovědněji nakupovali a požadovali transparentnost. Změna v povědomí začala, v neposlední řadě díky Wernerovi Lampertovi. Je důležitým člověkem. Pro lidi, naši planetu i naši budoucnost.