fbpx

GREEN BRANDS startujou i na Slovensku. Ocení ekologické a udržitelné značky

Mezinárodní program GREEN BRANDS oceňuje ekologicky smýšlející značky, organizace a osobnosti na slovenském trhu. O ochrannou známku GREEN BRANDS se mohou ucházet subjekty všech velikostí a segmentů z oblastí B2C a B2B působící na Slovensku. Ocenění však získají pouze ty značky, které myslí a jednají udržitelně, ekologicky a přispívají tím významnou mírou k ochraně životního prostředí a přírody.

Označení GREEN BRANDS mohou využívat pouze značky, které projdou třístupňovým procesem vyvinutým v mezinárodní spolupráci s odborníky a vědci v oblasti udržitelnosti. Proces se skládá ze tří fází – nominace, validace a rozhodnutí odborné poroty. Zelená pečeť GREEN BRANDS je od roku 2019 oficiálně registrovanou certifikační známkou EU v oblasti udržitelnosti a ekologie.

Značky jsou nominovány přes průzkum trhu, jmenováním ze strany nevládních organizací, zájmových spolků, mediálních partnerů programu, členy poroty nebo již oceněných značek. Následuje proces validace prostřednictvím dotazníku připraveného pod dohledem odborníků na ekologii a udržitelnost. Jeho cílem je získat co nejlepší přehled o aktivitách, opatřeních a udržitelné strategii značek, které se ucházejí o ocenění GREEN BRANDS. Vyhodnocení odpovědí zajišťuje mezinárodní poradenská společnost ALLPLAN se sídlem ve Vídni, případně se prověří náhodnou kontrolou.

„Díky“ zelené „pečeti GREEN BRANDS se budou moci zákazníci lépe zorientovat v této oblasti a podpořit ty značky, které se zasazují o zlepšení životního prostředí, přírody, udržitelnosti a ekologických a výrobních podmínek. Ochranná známka však není jen benefitem pro oslovení ekologicky uvědomělých zákazníků. Poskytuje konkurenční výhodu i pro společnosti, které exportují do západních zemí, především do Německa, kde jim může pomoci při získávání nových klientů a objednávek, “ řekl András Wiszkidenszky, regionální ředitel GREEN BRANDS pro Slovensko, Českou republiku a Maďarsko.

Program GREEN BRANDS začali působit před 10 lety v Rakousku a Německu, kde je dnes již standardem. Ochranná známka je v současnosti k dispozici v 8 zemích, včetně České republiky, mezi které od ledna 2021 patří i Slovensko.

První setkání odborné poroty

Poslední slovo při oceňování značek GREEN BRANDS má odborná porota, proto její výběr sestává z odborníků v oblastech ekologie, udržitelnosti a podnikání. První setkání organizačního týmu GREEN BRANDS a odborné poroty proběhlo s ohledem na epidemilogoickou situaci formou virtuálního mítinku. Porotci se dozvěděli více o programu GREEN BRANDS, jeho vizi a metodice hodnocení od zakladatele Norberta Luxa a regionálního ředitele pro Slovensko, Česko a Maďarsko Andráse Wiszkidenszkyho.

Členové odborné poroty GREEN BRANDS na Slovensku:

Radoslav Mizera (Solved)

Beáta Hlavčáková (CSR Company Slovakia)

Peter Rakovský (denkstatt)

Daniel Rabina (Green Talk)

Jana Kutlíkova (zemito.sk)

Hana Ovesná (Slovenská rada pro zelené budovy)

Klaudia Medalová (biospotrebitel.sk)

Martina Kolesárová (Nadace Pontis)

Roman Šterbák (Slovenské sdružení pro značkové výrobky)

O GREEN BRANDS na Slovensku se dozvíte víc na webstránce programu.